All Inspire Development Public Company Limited

SVP-VP Construction (แนวราบ และ แนวสูง)/ผู้อำนวยการอาวุโส-ผู้อำนวยการ สายงานก่อสร้าง (แนวราบ-แนวสูง)

All Inspire Development Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 21 Jan 2021

SVP-VP Construction (แนวราบ และ แนวสูง)/ผู้อำนวยการอาวุโส-ผู้อำนวยการ สายงานก่อสร้าง (แนวราบ-แนวสูง)

All Inspire Development Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • บริหารจัดการงานก่อสร้างแนวราบ แนวสูงอย่างเป็นระบบ
 • จัดหาคัดเลือก บริหารจัดการผู้รับเหมา
 • ศึกษาและวิเคราะห์โครงการใหม่ๆ

รายละเอียดงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

 • กำหนดนโยบาย วางแผนงาน และบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริหารจัดการงานก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง และตามหลักวิชาการบริหารงานก่อสร้างที่ดีและถูกต้อง
 • ติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหางานก่อสร้าง อาทิเช่น ปัญหาด้านงานก่อสร้าง ปัญหาเกี่ยวกับผู้รับเหมา และปัญหาเรื่องบุคลากร เป็นต้น
 • การตรวจสอบรายละเอียดเพื่อขออนุมัติงานก่อสร้าง งานจัดซื้อ และงานจัดจ้าง
 • การจัดหา และคัดเลือกผู้รับเหมาเพื่อเข้าดำเนินงานก่อสร้าง งานเก็บก่อนโอนกรรมสิทธิ์ และงานเก็บหลังโอนกรรมสิทธิ์
 • ให้คำปรึกษา และร่วมวางระบบการทำงาน รวมถึงการวางขั้นตอนในการทำงานแต่ละระดับ การจัดทำแบบฟอร์มในระบบการบริหารงานก่อสร้าง การควบคุมงาน และการตรวจสอบงาน (QC) รวมถึงให้คำแนะนำในการตรวจรับมอบบ้าน
 • กำหนดนโยบาย วางแผนงาน และบริหารงานด้านจัดซื้อให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด
 • กำหนดนโยบาย วางแผนงาน และบริหารงานด้านการตลาด และงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ร่วมออกแบบวัดผลการทำงาน การประเมินผลการทำงานของบุคลากรฝ่ายก่อสร้าง
 • กำหนดนโยบาย วางแผนงาน และบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติกรรม รวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องการยื่นขออนุญาตต่างๆ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษาและวิเคราะห์โครงการใหม่ ๆ นำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 40-50 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา และปริญญาโท ด้านการบริหารงานก่อสร้าง หรือบริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถในการวางแผน มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบ มีความอดทน สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานโครงการก่อสร้าง
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ส.ย. หรือ ว.ย. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์บริหารงานก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จก. (มหาชน)

4345 ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค บางนา ชั้น 18

ถ.สุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา

กรุงเทพฯ 10260

โทร 02-029-9988 # คุณณหทัย

Mobile: 065-502-7643

www.allinspire.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้บริหารระดับสูง
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
15 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ก่อตั้งปี 2556 ภายใต้ชื่อโครงการ

The Excel, Rise, The Vision และ Impression

วิสัยทัศน์  

มีความตั้งใจที่จะเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เจ้าหลัก โดยเราจะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่แค่งานก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ แต่ยังให้ประสบการณ์ชีวิตที่เกินกว่าความคาดหวังของลูกค้า

 พันธกิจ 

มุ่งมั่นที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราและส่งมอบที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพสูง เพื่อเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำติดอันดับ ใน ของประเทศ และเป็นบริษัทที่น่าร่วมลงทุน

เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯ ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพ เพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

All Inspire Development Public Company Limited was established since 2013 with the project; The Excel, Rise, The Vision and Impression.

Vision

All Inspire, we aim to be the pillar of unparalleled success as leader in real estate development.  We strive to meet demands in the local market and dedicate to offer the best services with exceptional quality residential and commercial units that enhance the quality of life that exceeds customers’ expectations. 

Mission 

We aim to provide the best to our customers with true understanding and deliver high quality living. And to attain position as top 5 estate developers in Thailand.

We aim to reach out for professionals and potential to join our team to support the company's continuous growth.

https://www.allinspire.co.th/home

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่ายานพาหนะ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง