Ngernturbo Co., Ltd.

Software Engineer (Mobile Applications)

Ngernturbo Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 01 Mar 2021

Software Engineer (Mobile Applications)

Ngernturbo Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Software Engineer
 • Mobile Application
 • Flexible Working Hours

รายละเอียดงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน

Software Engineer เป็นหัวใจหลักของการทำงานของเรา ที่จะเน้นหนักเรื่อง Software Solution ที่สามารถ Support ความต้องการและธุรกิจ ความเป็นไปได้ในการสร้าง การ Monitor, Scale และ Support ต่อไปในอนาคต

ตำแหน่งนี้จะทำงานอยู่ภายใต้หน่วยงาน Software Development ที่มีบรรยากาศและค่านิยมในการทำงานที่เน้นการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และความสร้างสรรค์ เราจึงมองหาผู้ที่มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความรับผิดชอบสูง และมีแรงผลักดันตนเองให้เกิดงานที่ได้ใช้จริง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและสร้าง Engineering Solution โดยคำนึงถึงระยะเวลา, เครื่องมือ, การ Support, การ Scale โปรแกรมในอนาคต และ ความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 
 • มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น ออกแบบ และตีความความต้องการร่วมกับทีม โดยยึดถือคุณภาพของงานเป็นสำคัญ 
 • ร่วมทำงานกับทีม Software Development ที่ประกอบไปด้วย Software Engineer, Quality Assurance Engineer, Project manager, Business Analyst, Infrastructure Engineer, UX/UI Designer เพื่อบรรลุเป้าหมายของงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ร่วมออกแบบและสร้างการทดสอบระบบ Unit Test, Regression ร่วมกับ Quality Assurance Engineer ที่สามารถครอบคลุมถึงการใช้งานได้สูงสุด
 • ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงาน หรือลักษณะงานที่ตนทำอยู่ ให้ผู้อื่นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • อยู่แนวหน้าในการตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากการใช้งานจริง หาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทำการหาทางแก้ไขระบบเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดผลาดซ้ำเดิมอีก

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา ที่เกี่ยวข้องกับ IT, Computer Science หรือมี Passion ที่อยากพัฒนาโปรแกรม
 • สามารถ Code ในภาษาหลักภาษาใดภาษาหนึ่ง และสามารถทำความเข้าใจ Code ได้ในภาษา Programming อื่นๆ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวการทำ Mobile Applications อย่างน้อย 1 project
 • ถ้ามีประสบการ์ณในการออกแบบโปรแกรม และฐานข้อมูล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการ์ณและความรู้ในกระบวนการและวิธีคิดแบบ Agile
 • ความสามารถในการทำความเข้าใจปัญหาและแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา
ไม่ระบุ
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

About us
We are a new consumer finance startup. From 0 to over 150 branches in less than 18 months and will have over 600 branches by the end of next year. Our management team comprises of young and talented professionals, with the average age of less than 40 years old and most of which has an Ivy League or Master degree from abroad with extensive background in finance, including investment banking. The company is an independent company within a group of established companies with annual group revenue of approx 20 billion baht.

Our primary area of focus is the unbanked sector in Thailand. Those in the unbanked sector usually facing difficulties in obtaining credit to finance their shops, their farms, or to meet short term liquidity needs. We aim to provide them credit and other financial products at very reasonable rate and very generous payment terms. For those willing but unable to pay our debt, we will offer help within reasonable business boundary for them to amend or defer our payments. We also give them financial advice for them to make it through. While popular among other lenders, liquidations will only be our last resort. We operate our business with big pride to provide financial assistant to those in need, enable them to have better lives. Apart from our traditional consumer finance, digital lending, including P2P and application based lending products will be released in the near future.

Our ideal candidate
We chose our people very carefully as strongly believe that our success depends almost entirely, if not all, on the quality of our people. While we are young and small, just a little over 600 people, we believe that the quality of our team and culture are way beyond other typical companies. We have several ivy-league educated professionals in our team, and many high caliber professionals from leading companies.

The way we select our team members are not typical. We give only small weight on your direct experience, except for a few positions where direct experiences matter. Instead, we focus on the application of knowledge to solve the problems and create new solutions, hence breadth and depth of your knowledge, both direct and indirect to the position you applied for, is highly critical.

We tend to favor those with solid career progression. i.e. very high pay and many responsibilities at a very young age. So if you are very young but your pay and responsibility is very high, you will likely get a call from us.

While total compensation is important, we will avoid candidate where incentives are mostly monetary ones. We will hire someone who demonstrates passion and commitment to work. Therefore, we usually don't make generous offer when we offer candidate. Our idea is that we want to weed out job-hopper that is more interested in pay increase rather than the quality of work they will get a chance to. Actually, our offer will always be modest. However, we will offer very steep pay increase for those who perform, typically within a short time period.

The way we work
Our organization is very modern and flat. No one has their own private room, including the CEO. We work hard and have ambitious goals. We value the outcome more than the effort because the outcome is so simple to measure and less subjective. If your role is not customer facing, we don't really care about the little annoying things that really don’t matter such as your arrival time or where you work. However, at Ngernturbo, deadline is deadline and you will evaluate purely on the quality of your work.

Our definition of a great place to work is not free fancy foods, great gyms, eye-popping offices, frequent parties, or slider in the office. Our definition of the great workplace is a great team where everyone is working toward something meaningful and people can learn the most, perform the best, while still having fun.

We hate workplace politics. It is exhausting, time consuming, and energy draining. You will quickly find yourself working elsewhere if you become very political, despite that you contribute enormously because you generate negative externalities to our workplace and in the long run, politics will lower productivity and drive our talents away.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, บริการรถรับส่งพนักงาน