Punsarn Asia Co., Ltd.

Software Developer / Programmer/โปรแกรมเมอร์ / นักพัฒนาซอฟท์แวร์

Punsarn Asia Co., Ltd.
THB 20,000 - THB 35,000 /เดือน
ลงประกาศเมื่อ 22 Feb 2021

Software Developer / Programmer/โปรแกรมเมอร์ / นักพัฒนาซอฟท์แวร์

Punsarn Asia Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ขอแค่มี logic เขียนโปรแกรมดี บริษัทสอนงานเต็มที่
 • สนับสนุนการเรียนต่อ ป.โท และ ป.เอก ส่งฝึกอบรม
 • ยืดหยุ่นเวลางาน สภาพแวดล้อมดี สวัสดิการดี

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติ 

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เขียนโปรแกรมภาษา Java, Pearl, Python หรือ JavaScript ได้คล่องอย่างน้อยหนึ่งภาษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พัฒนาระบบ Front end และ Back end ในเฟรมเวอร์คตามมาตรฐาน
 • ทดสอบระบบ Unit Test และ Integration Test 
 • แก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ Bug fix ตามที่รับแจ้งจากลูกค้าหรือทีมทดสอบระบบ 
 • ทำงานร่วมกับผู้มีประสบการณ์ในการเก็บความต้องการกับลูกค้า, ออกแบบระบบ

จุดเด่นบริษัท

 • ปันสาร เอเชีย เป็นบริษัทวิสาหกิจเพื่อชุมชน โครงการต่างๆ ของเราเน้นการทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ผลกำไรของบริษัทจะคืนสู่พนักงานเป็นหลัก โดยไม่มีการให้ผลประโยชน์ใดๆ กับเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น
 • ทำงานในบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง เวลาทำงานยืดหยุ่นได้ 
 • มีประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีเงินโบนัสประจำปี ขึ้นกับผลประกอบการและผลการประเมินงานรายบุคคล
 • มีการปรับเงินเดือนทุกปี ขึ้นกับผลการประเมินงานรายบุคคล
 • มีเงินโอที สำหรับการทำงานในวันหยุด
 • มีการส่งฝึกอบรมทั้งด้านการเขียนโปรแกรม และทักษะภาษาอังกฤษ
 • สนับสนุนการศึกษาต่อปริญญาโทและเอก เนื่องจากเราทำงานร่วมกับหลายมหาวิทยาลัย จึงมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงอย่างกว้างขวาง 
 • ทำงานที่ สวทช. (Nectec) ซึ่งอยู่ในบริเวณ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต สภาพแวดล้อมดีมาก มีทุกอย่างครบ หาที่พักง่าย ค่าครองชีพไม่แพง
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้โทร 081-408-5550

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทุนการศึกษา, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน, ทำงานที่บ้าน