Shopee (Thailand) Co., Ltd.(Shopee Express)

SOC Operations Associate(Bangna)

Shopee (Thailand) Co., Ltd.(Shopee Express)
ช่วงเงินเดือนตรงกับที่ค้นหา เงินเดือนสามารถต่อรองได้ เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
ลงประกาศเมื่อ 30 Oct 2020

SOC Operations Associate(Bangna)

Shopee (Thailand) Co., Ltd.(Shopee Express)

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Fast-paced work environment
 • Great Benefits
 • Gen Y

รายละเอียดงาน

Job Description:

 • ควบคุมดูแลกระบวนการทำงานของศูนย์คัดแยกสินค้า (Inbound / Sorting / Packing / Outbound) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงานที่ได้กำหนดไว้
 • ออกแบบ และพัฒนากระบวนการทำงาน (Process improvement) ภายในศูนย์คัดแยกสินค้า โดยประยุกต์วิธีการต่างๆ เช่น Lean, Six Sigma, Kaizen, 7 sources of waste
 • บริหารจัดการให้พนักงานประจำศูนย์คัดแยกสินค้า สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย และพัฒนาให้พนักงานมีทักษะการทำงานที่เหมาะสมกับงานอยู่เสมอ
 • วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการปฏิบัติงาน เพื่อระบุปัญหาในการทำงาน และมองหาโอกาสในการพัฒนากระบวนการทำงาน
 • บริหารทรัพยากรภายในศูนย์คัดแยกสินค้า ให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ โดยที่สามารถควบคุมต้นทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ (Cost optimization)
 • ตรวจสอบการทำงานของพนักงานประจำศูนย์คัดแยกสินค้า ไม่ให้มีข้อผิดพลาดต่างๆ เช่น สินค้าเสียหาย, สินค้าคัดแยกผิด, สินค้าที่ไม่ถูกดำเนินการตามขั้นตอน
 • ประสานงานกับทีมที่ทำงานร่วมกัน เช่น ทีมรับสินค้า (First Mile) ทีมจัดส่งสินค้า (Last Mile) เพื่อให้ภาพรวมของการดำเนินงานของ Shopee Express เป็นไปอย่างเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

Qualifications:

 • อายุ 25-40 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคลังสินค้า, ศูนย์คัดแยกสินค้า, ศูนย์กระจายสินค้า ในธุรกิจ Logistics / Delivery / Retail อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในฐานะหัวหน้างาน มีผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องบริหารจัดการ
 • มีความรู้ ความเข้าใจในงานด้าน Operations management สามารถวาด flowchart เพื่ออธิบาย process ในการทำงานได้
 • มีทักษะด้าน Analytical skill สามารถวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยใช้ Microsoft Excel ได้ และมีความเข้าใจในด้านตัวเลข สามารถคำนวณตัวเลขจากข้อมูลได้
 • สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้ (มีความจำเป็นเนื่องจากการทำงานในศูนย์คัดแยกสินค้าเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง)
 • สามารถทำงานที่Sorting Center บางนา-ตราด กม.23 ได้
Job description Job description Job description

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา
ไม่ระบุ
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

About Shopee Express (Thailand) Co., Ltd.

Create history with us! 
It’s quite the journey, and we’ve just begun…

Our Company

          Shopee is the largest eCommerce platform in Southeast Asia and Taiwan. It is a platform tailored for the region, making online shopping easy, secure and fast through its strong payment and logistical support. Shopee is strongly supported by Sea (formerly known as Garena), Southeast Asia’s largest internet platform provider. Shopee can be downloaded for free on App Store and Google Play in Singapore, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, and the Philippines. 

          With over million active users a day make us well progress and more forward.

With massive resources, deep expertise in mobile space, operational experience in the local markets and leadership with deep eCommerce background and experience, the company is confident that the new business will emerge as a clear market leader in the near future.


Young & Talented Sailors

          You will become the rewarding Sailors of the best eCommerce team in Southeast Asia and join a group of young and motivated entrepreneurs with various backgrounds. This is a unique opportunity to gain valuable and challenging experience at a fast expanding start-up company.

MNC Working Environment & Attractive fringe benefits

          We are offering an attractive salary, good benefits and welfare to the successful candidates. With our work in multinational company style will teach and make the staff be a good team player and success in the career life.

Please visit company website at https://careers.shopee.com/

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)