ELECTRONICS EXTREME LIMITED

Senior Strategic Marketing Executive ( Game Publisher)

ELECTRONICS EXTREME LIMITED
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 09 Mar 2021

Senior Strategic Marketing Executive ( Game Publisher)

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • PC Game / Mobile Game
 • Game Publisher
 • Gamer

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities):

 • กำหนดเป้าหมาย และวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ
 • ออกแบบ วางแผน นำเสนอ ดำเนินการ และประเมินผลการจัดกิจกรรม และโปรโมชั่น ให้กับผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ
 • วิเคราะห์  ออกแบบ และนำเสนอโปรเจคใหม่ๆ ที่ส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริษัท
 • วิเคราะห์ตลาดเกม และพฤติกรรมผู้บริโภค ตามสถานการณ์ เพื่อนำมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์
 • จัดสรรและบริหารการใช้งบประมาณด้านการตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย 
 • ประสานงานกับแผนกอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ได้วางไว้

การศึกษาและประสบการณ์ (Education and Experiences):

 • การศึกษาระดับ : ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ : ด้านการตลาด หรือสายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในธุรกิจเกมออนไลน์/มือถือ อย่างน้อย 1ปีขึ้นไป

ความรู้ ทักษะ (Other Requirements):

 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านการตลาด และความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกม และธุรกิจเกม
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
 • มีแนวความคิดในเชิงกลยุทธ์ และตรรกวิทยา (Strategic & Logical thinking)
 • มีทักษะในการทำงานเชิงรุก กระตือรือร้น และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการนำเสนอข้อมูลได้อย่างดีเยี่ยม
 • สามารถประสานงาน เจรจาต่อรอง แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และรับแรงกดดันในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานในระดับดี
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานจำพวก Microsoft Office ได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

บริษัทอิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการเกมออนไลน์ด้วยทุนจดทะเบียน 33.1 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด มีและในปี 2018 บริษัทอิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด ก่อตั้งสตูดิโอแห่งใหม่ขึ้นในประเทศไทย เพื่อพัฒนาเกมภายใต้ชื่อ บริษัทเอ็กซ์ตรีม สตูดิโอ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และดำเนินกิจการผลิตจำหน่าย ให้บริการ พัฒนา ออกแบบ เกี่ยวกับเอ็นเตอร์ไพรซ์ซอฟแวร์ และงาน digital content ดำเนินงานภายใต้ทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการมากว่า 20 ปี ปัจจุบันบริษัทเอ็กซ์ตรีม สตูดิโอ จำกัด ซึ่งกำลังพัฒนาเกม และเกมแพลตฟอร์มเพื่อรองรับตลาดระดับ global market ในอนาคต

สวัสดิการและผลประโยชน์

Core Benefits

 • Performance Bonus
 • Attendance Allowance
 • Life & Health Insurance
 • Entertainment Budget
 • Scholarship for master degree
 • Social Security Fund
 • Health Check- up
 • Learning and Development Course

Flexible Benefits

 • Dental expense
 • Health expense for family
 • Travelling package
 • Personal interesting course
 • Scholarship programs

 ** ทางบริษัทจะติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งเท่านั้น**

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Electronics Extreme Ltd. is an online entertainment service provider founded in 2014 with the goal of becoming a leading gaming provider with a team of experienced gaming entrepreneurs and gamers who understand the needs of fellow gamers. We aim to implement our policy of selecting and launching quality games and creating a community of gamers, internet cafe operators and partners in businesses associated with the gaming industry such as resellers of prepaid cards, media in the gaming industry, internet data center, and internet service provider (ISP).

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทุนการศึกษา, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน