Sena Development Public Company Limited

Senior Sale Manager / Sale Manger (Condo)

Sena Development Public Company Limited
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 02 Mar 2021

Senior Sale Manager / Sale Manger (Condo)

Sena Development Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Condo
 • อสังหาริมทรัพย์
 • Sale

รายละเอียดงาน

Responsibilities:

 • วางแผนงานและบริการการขาย จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายการขาย
 • วิเคราะห์การขาย ติดตามตรวจสอบรายงานประจำวัน สรุปผลจำนวนลูกค้า
 • จัดทำ Report และเข้าประชุมกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Coach ทีมขาย เพื่อให้เข้าใจวิธีการขาย และกลยุทธ์การขาย และรับฟังปัญหาเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
 • จัดทำข้อมูลราคาขาย และชุดราคาขายโครงการ
 • ติดตามให้คำชี้แนะกับทีมขาย เพื่อหากลยุทธ์ในการปิดการขาย
 • จัดเก็บข้อมูลลูกค้าโทรสอบถาม และลูกค้าที่แวะชมโครงการ นำข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์ และบริการการขาย
 • วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจโครงการ เพื่อปิดการขาย หรือนำเสนอการขายในอนาคต 
 • เซอร์เวย์คู่แข่ง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification:

 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารทีมขายอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • บุคลิภาพดี มีทักษะการขายดีเยี่ยม
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความสามารถสามารถในการบริหารงานขาย มีภาวะผู้นำ
 • สามารถผลักดันยอดขาย และบริหารยอดขายได้เกินเป้าที่ตั้งไว้
 • มีความสามารถในการแนะนำเรื่องสินเชื่อบ้าน/คอนโด
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ Microsoft Office (Excel) ได้เป็นอย่างดี

วันทำงาน: ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

How to apply

 • Click APPLY NOW to submit your application.

สวัสดิการบริษัทฯ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือกรณีสมรส, อุปสมบท, บุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม, ส่วนต่างของค่ารักษาพยาบาล, เงินกู้ยืมบริษัท, ตรวจสุขภาพประจำปี, เครื่องแบบพนักงาน, ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ และคลอดบุตร

                                                       ติดต่อ : คุณสุปรียา,

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 448 อาคารธัญลักษณ์ภาคย์ ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-541-4642 เบอร์ต่อ 10204, 10206 Website :https://www.sena.co.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

SENA Development Public Company Limited 30 ปีแห่งความภูมิใจในธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลักดังปรัญชา "ความไว้วางใจจากลูกค้าคือความภูมิใจของเรา" ปัจจุบันบริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการคอนโด บ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม มากกว่า 150 โครงการภายใต้แบรนด์ TheNiche, The Kith, SENA Pride, SENA Park Ville, SENA Park Grand etc.

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาร่วมลงทุนในธุรกิจด้าน Real Estate กับ Hankyu Realty Co., Ltd ซึ่งถือเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน ศูนย์การค้า โรงแรม โรงละคร สนามเบสบอล  โดยใช้ชื่อร่วมทุนในไทยภายใต้ชื่อ  Sena Hankyu 1 Co. Ltd., อีกหนึ่งใน “ความภูมิใจ” ของเสนาที่เรียกความเชื่อมั่นจากกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ และแสดงถึงศักยภาพของ SENA DEVELOPMENT PLC. ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรองรับการขยายงาน บริษัทฯ จึงต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่ายานพาหนะ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง