Nanmee Books Co., Ltd.

Senior Product Manager / บรรณาธิการบริหาร-วรรณกรรมเยาวชน

Nanmee Books Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 14 Apr 2021

Senior Product Manager / บรรณาธิการบริหาร-วรรณกรรมเยาวชน

Nanmee Books Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • มีประสบการณ์ในงานสำนักพิมพ์
 • ภาษาอังกฤษดี
 • ประสบการณ์งานบรรณาธิการบริหาร

รายละเอียดงาน

เป้าหมายของ Senior Product Manager:

 • เป็นหัวหน้าทีม Product Manager (คล้าย “บรรณาธิการบริหาร”)
 • เป็นเจ้าของกระบวนการพัฒนาสินค้า ตั้งแต่ออกแบบคอนเซ็ป สร้างทีมงาน จนสินค้าสำเร็จ ควบคู่กับการทำการตลาดไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ “ใช่” ในช่องทางที่ “ใช่”

Senior Product Manager Job Scope:

 1. เป็นผู้นำและบริหารกระบวนการพัฒนาสินค้า ตามแผนการผลิต
 2. กระบวนการทำงานเริ่มตั้งแต่
 • เสาะหา “ต้นฉบับที่ใช่”
 • สร้างทีม Product Managers ที่แข็งแกร่ง บริหารจัดการโครงการและทีมงาน (ภายในและฟรีแลนซ์)
 • จัดพิมพ์หนังสือและสินค้าออกมาด้วยคุณภาพดีเยี่ยม ด้วยกระบวนการ Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพ
 • ทำการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและเหมาะกับช่องทางการขาย  

Qualifications:

 1. มี passionate เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมด้วยการอ่านและการเรียนรู้  Creative + Proactive + มีภาวะผู้นำ.
 2. ทำงานเป็นทีม + มี Growth Mindset.
 3. มีประสบการณการบริหารองค์กร + การบริหารทีม + การบริหารโครงการ อย่างน้อย 3 ปี 
 4. มีความเข้าใจเรื่อง Digital Transformation และผลกระทบของมันต่อกระบวนการทำงานและวิธีการเรียนรู้ 
 5. มีทักษะคิด วิเคราะห์ ใช้ข้อมูลในการบริหาร
 6. รู้ภาษาไทยและอังกฤษดี หากรู้ภาษาที่ 3 ด้วยจะดีมาก 
 7. มีประสบการณ์ในงานสำนักพิมพ์ 
 8. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ/จีน/เกาหลี/ญี่ปุ่น หรือสาขาวรรณกรรม
 9. ไม่จำกัดเพศ อายุ 30-40 ปี 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

สำนักพิมพ์ที่มีความเชื่อมั่นว่า “หนังสือสร้างตัวตนได้” ที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักคิด ตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบ โดยใช้หลักคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่เป็นทักษะสำคัญของการสร้างคน เพื่อยกระดับคุณภาพของคนไทยให้เป็น Active Citizen

 นานมีบุ๊คส์ ดำเนินธุรกิจที่หลากหลายในเชิง Content Provider เราสร้างสรรค์หนังสือ และบริการด้านการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ทั้งธุรกิจสำนักพิมพ์ การให้บริการทางการศึกษาการให้บริการต่อกลุ่มธุรกิจในรูปแบบการตอบแทนสังคม การสร้างสรรค์กิจกรรมสื่อการเรียนรู้ การจัดค่ายกิจกรรม การอบรม สัมมนาสร้างสรรค์หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ

นอกจากนี้เรายังเปิดใจกว้างถึงวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของโลกที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

นานมีบุ๊คส์ ต้องการคนรุ่นใหม่ ที่มี Passion ในการทำงานเชิง Content DIGITAL การบริการด้านการศึกษา การคิดค้นนวัตกรรมการเรียนการสอน ไปจนถึงเทคนิเชี่ยนในแขนงต่างๆ เพื่อมาร่วมสร้างสรรค์ ดำเนินธุรกิจที่มีหัวใจแห่งการพัฒนาคนและสังคมไปพร้อมกัน ตามตำแหน่งงานดังนี้...

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจสื่อ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจการพิมพ์
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน