Muang Thai Insurance Public Company Limited

Senior Officer - Corporate Bancassurance/เจ้าหน้าที่อาวุโส - ขาย Corporate Bancassurance

Muang Thai Insurance Public Company Limited
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 22 Feb 2021

Senior Officer - Corporate Bancassurance/เจ้าหน้าที่อาวุโส - ขาย Corporate Bancassurance

Muang Thai Insurance Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • ดำเนินการขาย ปิดการขาย รวมถึงการเข้าพบลูกค้า
  • สร้างความเข้าใจ ต่อรองราคาเงื่อนไขการับประกันภัย
  • เยี่ยมเยียน และติดตามฝ่ายธุรกิจประกันภัย

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ดำเนินการขาย ปิดการขาย รวมถึงการเข้าพบลูกค้า (รายใหญ่) เพื่อนำเสนอสินค้า และสร้างความเข้าใจ ต่อรองราคาเงื่อนไขการับประกันภัย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และลูกค้า
• สร้างความสัมพันธ์อันดีกับธนาคารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพื่อโอกาสในการสร้างยอดขาย
• เก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งสรุปข้อมูลลูกค้าและการขาย เพื่อนำ ปรับปรุงการขายให้มีประสิทธิภาพและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
• เยี่ยมเยียน และติดตามฝ่ายธุรกิจประกันภัย (ธป) อย่างสม่ำเสมอในการสร้างความสัมพันธ์อันดีและให้บริการหลังการขายอื่นๆ
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อดำเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย

คุณสมบัติ
• มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีประสบการณ์ด้านการขาย ลูกค้ารายใหญ่. ประมาณ 5 ปีขึ้นไป
• มีความรู้ด้านประกันภัย Non-Motor และ Motor
• สามารถใช้ Microsoft office ได้ดี
• สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง
• มีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
4 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

URGENTLY REQUIRED !!!

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อก้าวต่อไปสู่... บริษัทประกันวินาศภัยระดับแนวหน้าของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)” การเปิดบันทึกหน้าใหม่ในครั้งนี้ เกิดจาก “การควบกิจการระหว่าง บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมืองไทยประกันภัยจำกัด” เป็นการผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์ของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ และการให้บริการโดยรวมความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัทให้ส่งเสริมจุดเด่นซึ่งกันและกันอย่างลงตัว รวมไปถึงการแสดงความพร้อมเพื่อสนองตอบนโยบายการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยในอนาคตอันใกล้

ด้วยเป้าหมายและความมุ่งมั่นเพื่อประกาศชื่อสู่ความเป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำอันดับต้นของประเทศ
เป็นบริษัทที่มี ความั่นคงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยทุน

จดทะเบียน 590 ล้านบาทรวมไปถึงเป็นบริษัท

ประกันวินาศภัยของคนไทยที่มีการบริหารงานด้วยหลักจริยธรรมและความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชน ด้วยพัฒนาการที่ดีมาโดยตลอด มีเอกลักษณ์ในความเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทยที่เน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ความใส่ใจสังคม ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมใจกันรักษาไว้อย่างต่อเนื่อง จากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประกอบกับการให้บริการที่ซื่อสัตย์สุจริตแก่ลูกค้าจนได้รับความไว้วางใจ ทำให้ชื่อเสียงของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับของสาธารณชนทั่วไป

บริษัทฯมุ่งมั่นจะพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพสูง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มรวมไปถึงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทุกกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์มุ่งหวังให้เกิดรอยยิ้มขึ้นในใจของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไป และจากความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำอันดับต้นๆ ในวงการประกันภัย รับประกันได้จากรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยบริหารงานดีเด่นอันดับ 2 ประจำปี 2554 (2 ปีซ้อน: 2554-2555)ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติแห่งปีที่บริษัทฯ ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นบริหารงานเพื่อสร้างความสำเร็จไปพร้อมกับรอยยิ้มของทุกคน ดังสโลแกน...

“เมืองไทยประกันภัย ยิ้มได้เมื่อภัยมา”

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน