Syntec Construction Public Company Limited

Senior Data Scientist analysis /วิเคราะห์ข้อมูลอาวุโส

Syntec Construction Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 19 Jan 2021

Senior Data Scientist analysis /วิเคราะห์ข้อมูลอาวุโส

Syntec Construction Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Data Scientist
 • Data Science
 • Logical Thinking

รายละเอียดงาน

- Develop and validate Project Business behavior model by using statistic method and Utilizes quality monitoring data management system to compile and track quality performance of Project teams.
 - Design, construct, test, implement and optimize Business Analytics and Business Intelligence solutions & Prepare Data sensor and analysis to monitor the model performance.
 - Participate in data analytic and statistic model development.
 - Prepare monthly report, analysis report and ad-hoc report to support business requirement.
 - Developing reports, dashboards, analysis defect P&L trend/Cost behavior data and improvement suggestion on product/procedures/ process/policy to Management team lead and Head of Operations and relevant parties for improve business activities.
 - Collaborates with external consultants supporting PMO activities (if any) to ensure rapid and effective capability building and best practice adoption.
 - Supports Business Data with quantitative analyses for decision making, including data request / data gathering, setup of quantitative models, assumptions/ scenarios definition.
 - Designing and preparing regular reports to be used by the multi-channel management team, the company’s management & Help answer business questions by using transaction data or Big Data.
 - Serving as a focal point of Company analyzing business requirements/translate into functional/technical requirement which covers all business needs.
 - Evaluate and improve existing BI systems.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

ประกอบธุรกิจหลัก คือ รับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์มากกว่า 33 ปี ทำให้เราได้รับงานก่อสร้างทั้งจากหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน โดยให้บริการตั้งแต่งานวางฐานรากจนกระทั่งก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ ในลักษณะที่เรียกว่า One Stop Service ซึ่งได้แก่ งานด้านโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมระบบ ได้แก่ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องจักรกล งานสุขาภิบาลและงานระบบอัตโนมัติในตัวอาคาร เป็นต้น ได้นำกระบวนการหรือขั้นตอนการก่อสร้างที่ทันสมัยและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรของบริษัท ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงโครงการก่อสร้าง รวมทั้งพนักงานทุกระดับชั้นของบริษัท และบริษัทได้นำระบบบริหารงานคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 มาปฏิบัติจนได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 9002 เป็นรายแรกของประเทศไทยในด้านงานก่อสร้าง ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีพลังและความสามารถ พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า มาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเรา

สวัสดิการ

 • ค่าครองชีพ
 • ค่าพาหนะ/ค่าเดินทาง
 • ประกันชีวิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าทันตกรรม
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • เบี้ยขยัน
 • เบี้ยเลี้ยงทำงานต่างจังหวัด
 • ตรวจสุขภาพ
 • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
 • งานเลี้ยงปีใหม่
 • โบนัส
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • และอื่นๆตามกฏหมายกำหนด

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์