Bangkok Bank Public Company Limited

Senior Business Analyst - Contact Center Project

Bangkok Bank Public Company Limited
ช่วงเงินเดือนตรงกับที่ค้นหา เงินเดือนสามารถต่อรองได้ เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
ลงประกาศเมื่อ 14 Sep 2020

Senior Business Analyst - Contact Center Project

Bangkok Bank Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ป.ตรี/ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานด้าน Business Analyst
 • พัฒนา ดูแลและจัดการ Business Requirement

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พัฒนา ดูแลและจัดการ Business Requirement สำหรับโครงการ Contact Center อย่างเป็นระบบ
 • ให้คำปรึกษากับตัวแทนหน่วยงานในการรวบรวม Requirement การกำหนดคุณสมบัติ เทคนิคและเครื่องมือในการตรวจสอบ Business Requirement ให้ครบถ้วนถูกต้อง
 • ทดสอบระบบในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม และแจกแจงรายละเอียดของ Business Requirement เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบ จัดทำTest Scenario รวมทั้ง Test Scripts เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • วิเคราะห์ และพัฒนา Business Domain เพื่อให้การจัดทำ Work Flow และ Technical Requirement ในการพัฒนาระบบ และ โปรแกรม ครอบคลุมและรองรับธุรกิจได้ครบถ้วน
 • ประเมิน Software Solution ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่มาจากแหล่ง Open Sources อื่นๆ รวมทั้ง System Architecture ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะสามารถนำมาใช้ในโครงการฯ ให้สามารถรองรับ Business Requirement ได้อย่างครบถ้วน

คุณสมบัติ

 • ป.ตรี/ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/สถิติ/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์/ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานด้าน Business Analyst/Business process improvement การ develop/implement ระบบ contact center มีประสบการณ์ project management
 • มีความคิดเป็นระบบ
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์
 • มีความกระตือรือร้น อดทน มุ่งมั่น 

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณดวงกมล โทร. 063-2124381

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

 Opportunities at Bangkok Bank

Brighten up for your future success

------------------------------------------------------------------

Check the great variety of jobs at Bangkok Bank and plan your wonderful career!

 We are looking for people who are eager to learn and grow and will support you to develop your skills and potential.

Opportunity to achieve success in a future you choose. Join us!

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)