SAFE Fertility Center Co., Ltd.

Secretary/เลขานุการผู้บริหาร

SAFE Fertility Center Co., Ltd.
THB 20,000 - THB 30,000 /เดือน
ลงประกาศเมื่อ 01 Mar 2021

Secretary/เลขานุการผู้บริหาร

SAFE Fertility Center Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Secretary
 • Personal Assistance
 • Coordinator

รายละเอียดงาน

ลักษณะงาน :      

 • ดำเนินการทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัท และ การประชุมอื่นๆ ตามที่ได้รับ
 • จัดตารางการประชุมสำหรับผู้บริหาร รวมถึง จัดเตรียม และรวบรวมเอกสารวาระการประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้บริหารภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • สรุปวาระการประชุม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร และ คณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดตามงานในประเด็นต่างๆ ที่ค้างอยู่ในวาระที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 • จัดทำรายงานการประชุมในทุกการประชุมที่ได้รับมอบหมาย อย่างมืออาชีพ และโดยจะต้องมีการบันทึกข้อความสำคัญทั้งหมด ที่ได้มีการกล่าวถึงในที่ประชุม ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำรายงานประจำปีของบริษัทให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ดำเนินการและให้การสนับสนุนในงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายเลขานุการบริษัท

คุณสมบัติ :      

 • หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ), สาขากฎหมาย สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการอย่างน้อย 1-3 ปี
 • สามารถ พูด เขียน และสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Microsoft Power Point, Microsoft Excel  ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบและสามารถทำงานให้เสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการนำเสนองาน และมีใจรักในการให้บริการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
1 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

SAFE was founded in 2007, move to Amarin tower in 2009.

After realize that the need for a comprehensive center whose facilities allowed infertile couples needs and their stories to come first. They established SAFE Fertility & Genetic Center in 2009 at Amarin Tower. The center was founded to help couples fulfill their dream of becoming parents of a healthy child and delivering the best possible care to achieve pregnancy.
SAFE Fertility Center has grown to be recognized nationally and internationally.

We started out small with only 10 team members, today our team consists of more than 100 members from wide range of professions. Today, we have assisted over 5,000 couples in becoming parents of healthy child/children.

We are committed to ongoing education in fertility for our medical team allowing us to keep in pace with a rapidly developing scientific knowledge. With team of medical professionals, scientists, care and support team who share the same core value to strive in offering the highest quality service to our valued patients.

SAFE FERTILITY CENTER
Since our inception, SAFE Fertility Center has added four more centers

 • SAFE Amarin Branch (Amarin Plaza Bangkok)
 • SAFE Ramindra Branch (Bangkok)
 • SAFE Phuket Branch (IVF Phuket)
 • SAFE Khon Kaen Branch

We are determined to cover all regions of Thailand to ensure accessibility for people across the country.
At SAFE Fertility Center we not only treat infertility but we also provide advanced genetic screening and reproductive cells cryopreservation.

 www.safefertilitycenter.com

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทุนการศึกษา, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน