Gunkul Engineering Public Company Limited

SCADA-PLC ENGINEER

Gunkul Engineering Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 23 Feb 2021

SCADA-PLC ENGINEER

Gunkul Engineering Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • SCADA
 • PLC
 • CMMS

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :

 • นำเสนอนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพลังงาน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
 • นำเสนอซอฟท์แวร์ และแอพพลิเคชั้นต่างๆ ในส่วนงานระบบ PLC / SCADA / CMMS และระบบอื่นๆ ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุกิจของกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุม / ดูแลการพัฒนาแอพพลิเคชั้นและซอฟท์แวร์ด้านพลังงาน ทั้งที่พัฒนาเองหรือว่าจ้างบุคคลภายนอก ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานด้านพลังงาน ตรงตามนโยบายของกลุ่มบริษัท
 • ศึกษาวิทยาการใหม่ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านพลังงาน (New Energy) นำมาเสนอ เพื่อปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านพลังงานของกลุ่มบริษัทและลูกค้า
 • ให้ข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้านพลังงาน รวมทั้งการจัดอบรมให้กับผู้ใช้งานเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
 • จัดทำแผนงานการดูแลและการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ให้เหมาะสม และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

คุณสมบัติ :

 • สัญชาติไทย
 • ชาย / หญิง, อายุ 27-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร, สาขาคอมพิวเตอร์, สาขาคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี ด้านการติดตั้งระบบ IT / SCADA โปรแกรม / Monitoring / Data Center / Network
 • มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • รักการเรียนรู้ และ มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
หากคุณเป็นผู้ที่ความสนใจในตำแหน่งงานที่เราประกาศ และคุณสมบัติตรงกับรายละเอียดข้างต้น เราขอเชิญคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว GUNKUL
คุณสามารถส่งใบสมัครของคุณ แนบประวัติโดยย่อ (Resume / CV) ที่ระบุคุณสมบัติ ประสบการณ์ รูปถ่าย พร้อมระบุเงินเดือนปัจจุบัน และเงินเดือนที่คาดหวัง ผ่านทาง JobsDB นี้
 สถานที่ทำงาน : อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก (BTS สถานีอารีย์)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
บริษํท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 242 5883
เว็บไซต์ www.gunkul.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Gunkul Engineering Public Company Limited is one of the largest Thailand's trading companies in the power industry dealing predominantly in transmission and distribution products, supplying both government and private sectors.

Expansion in Asia on renewable energy power producer business is our key growth policy where we are specializing in;

 • Manufacturing and trading
 • LED business
 • Power producer (solar farm, solar rooftop, wind farm, power plant construction)
 • Operations and maintenance
 • Engineering procurement and construction
 • Groof
 • Gunkul Spectrum*

Established in 1982, our company is rapidly growth with proven track record of success in term of financial, overall performance, reputation, reliable and our success is further endorsed by the many awards we have won over 38 years.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, เงินโบนัสตามผลงาน