Siam Paragon Development Co., Ltd.

Sales Supervisor (Icon Craft Shop at Siam Discovery) Urgently Required!

Siam Paragon Development Co., Ltd.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 20 Oct 2020

Sales Supervisor (Icon Craft Shop at Siam Discovery) Urgently Required!

Siam Paragon Development Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • บริหารร้านค้าและพนักงาน และยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย
 • ปสก.ผู้จัดการร้าน 3 ปีขึ้นไปในห้างหรือศูนย์การค้า
 • ชอบงานคราฟต์ไอเดียและงานฝีมือ ดูแลร้านค้าปลีกได้

รายละเอียดงาน

บทบาทและหน้าที่:

บริหารจัดการร้านค้า ดูแลพนักงานและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

 • บริหารสินค้าหน้าร้าน และสินค้าคงเหลือ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • บริหารทีมงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารข้อมูล นโยบาย คำสั่ง ระเบียบไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาสอนงาน และกำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ปรับปรุงผลงานของพนักงานให้อยู่ในระดับที่ดี
 • บริหารการขายให้บรรลุเป้าหมาย รายงานยอดขายและยอดสินค้าคงเหลือ สภาพการขาย ผลการดำเนินงานของร้าน และข้อมูลต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชา
 • สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ควบคุมคุณภาพการบริการลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
 • จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่าย และรายงานอื่นเสนอตามกำหนดการ
 • ดูแลพนักงาน ช่วยสอนงานพนักงานใหม่ และจัดทำรายงาน
 • ต้อนรับลูกค้า เสนอขายสินค้าเสื้อผ้า แบรนด์ ICON CRAFT (ไอคอนคราฟต์) ให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ปิดการขาย

 
คุณสมบัติ:

 • สัญชาติไทย  อายุ 28-35 ปี  วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ตรง 3 ปีขึ้นไปในระดับผู้จัดการร้าน ในกลุ่มสินค้างานฝีมือ หรือสินค้าภูปัญญาไทย ในศูนย์การค้า/ ห้างสรรพสินค้า หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักในด้านงานคราฟต์ไอเดียและด้านงานฝีมือ  หากมีความรู้ด้านงานฝีมือและภูมิปัญญาไทยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประวัติการทำงานที่ดี ทั้งด้านผลงาน และความซื่อสัตย์สุจริต
 • บุคลิกภาพดี มีความรู้ในระบบปฏิบัติงานร้านค้าปลีก มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • พูดจาฉะฉาน กิริยามารยาท วุฒิภาวะและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
 • ประจำร้านที่ Siam Discovery และสามารถทำงานตามเวลาเปิด-ปิด ของห้างสรรพสินค้าได้

Interested applicant may send your updated resume and recent photo via APPLY NOW or address below:

 Siam Piwat Company Limited

6th Floor Siam Paragon
989 Rama 1 Road, Pathumwan
Bangkok 10330, Thailand
www.siampiwat.com
Contact: K. Chidchanok (แจง) 065-715-9972

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
อนุปริญญา
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด 

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด คือ ผู้นำนวัตกรรมค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ  เจ้าของและผู้บริหารโครงการระดับโลก อาทิ สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามพารากอน และไอคอนสยาม โดยดำเนินธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ “สัญลักษณ์แห่งการนำเสนอความแปลกใหม่ให้ชีวิต” (The Icon of Innovative Lifestyle) สยามพิวรรธน์ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำความคิดที่สร้างสรรค์โครงการรูปแบบใหม่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน และสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับวงการค้าปลีกของประเทศไทยอยู่เสมอ

สยามพิวรรธน์มุ่งพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกที่เป็นที่สุดแห่งความเป็นเลิศทั้งด้านการออกแบบ ก่อสร้าง และดำเนินการ ด้วยการพลิกโฉมวงการการค้าของกรุงเทพมหานครในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆซึ่งได้คว้ารางวัลมาแล้วมากมาย โดยอาศัยประสบการณ์อันลึกซึ้ง ความเชี่ยวชาญ และความมุ่งมั่นของเรา

โดยตลอดระยะเวลา ๖๐ ปีที่ผ่านมาสยามพิวรรธน์มีปณิธานที่จะพัฒนาทุกโครงการเพื่อให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยและคนไทยทั้งชาติ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย คุณภาพชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

Siam Piwat Co. Ltd.

Siam Piwat is the leading world-class retail and real estate developer, and one of the best in the region. Our emphasis is always on being the first. Not only are we first in introducing revolutionary concepts for our world-class projects such as Siam Center, Siam Discovery, Siam Paragon and ICONSIAM - creating unparalleled experiences and meeting the constantly changing demands of customers.  Siam Piwat is also a thought leader in creating distinctive, tailor-made properties which set new benchmarks for the country’s retail business.

Siam Piwat is committed to developing world-renowned properties that embody excellence in design, construction, and operation. We have been reshaping Bangkok’s commercial landscape with our award-winning property developments, utilizing our depth of experience, expertise, and passion.

Throughout 60 years, Siam Piwathas a noble obligation and mission to uphold, that each of our initiative must contribute to Thailand’s economic growth and bring pride to Thailand and its citizens. We are committed to elevating the quality of life of Thai people

สวัสดิการ :

 • โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี 
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี กับโรงพยาบาลชั้นนำ
 • โครงการสวัสดิการสะสมทรัพย์เพื่อเกษียณอายุ แบบสมัครใจ กับ AIA
 • โครงการประกันอุบัติเหตุ
 • ชุดฟอร์มพนักงาน 3 ชุด/ปี (เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
 • คูปองอาหาร สำหรับวันทำงานพิเศษ
 • โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 • เงินกู้ยืมต่างๆ
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน และครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • บ้านพักสวัสดิการ (เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
 • ที่จอดรถฟรี สำหรับพนักงาน (ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป)
 • บัตรส่วนลดในการซื้อสินค้า สำหรับพนักงาน 20% (เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
 • รางวัลอายุยาวนาน และรางวัลเบี้ยขยัน

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)