SAMAPHAN HEALTH CO., LTD.

Sales - OTC/เจ้าหน้าที่ขายให้กับร้านขายยา เขตพื้นที่กรุงเทพฯ

SAMAPHAN HEALTH CO., LTD.
Salary provided
Posted on 02 Mar 2021

Sales - OTC/เจ้าหน้าที่ขายให้กับร้านขายยา เขตพื้นที่กรุงเทพฯ

SAMAPHAN HEALTH CO., LTD.

Job Highlights

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป รักการขาย
  • มีประสบการณ์ขายให้กับร้านขายยา
  • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

Job Description

เจ้าหน้าที่ขายให้กับร้านขายยา เขตพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง

รับผิดชอบการขายสินค้ากลุ่มเครื่องมือแพทย์เช่น แผ่นความร้อนไฟฟ้า เครื่องวัดความดัน เทอร์โมมิเตอร์ และอื่นๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท

คุณสมบัติ
1) ชาย หญิง อายุ 28-35 ปี
2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
3) มีประสบการณ์ขายให้กับร้านขายยาเขตพื้นที่กรุงเทพฯ
4) มีความรับผิดชอบในการทำธุรกิจกับคู่ค้า สามารถสื่อสาร สร้างความเข้าใจระหว่างคู่ค้าและบริษัทและนำเสนอการขายและ      ปิดการขายได้
5) มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 

Additional Information

Career Level
ระดับเจ้าหน้าที่
Qualification
ปริญญาตรี
Years of Experience
1 ปี
Job Type
งานเต็มเวลา, งานประจำ

Company Overview

บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด

ประกอบกิจการธุรกิจ เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ ยา และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เริ่มทำธุรกิจด้วยความปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ตั้งแต่ปี 2534และดำเนินธุรกิจได้ด้วย
ความมุ่งมั่นในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่จะให้คุณสามารถที่จะดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองที่บ้าน
และเสริมสร้างสุขภาวะให้ทุกๆวันเป็นวันที่ดี

Additional Company Information

Benefits & Others
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่ายานพาหนะ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง