Computer Union Co., Ltd.

Sales officer/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

Computer Union Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 22 Feb 2021

Sales officer/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

Computer Union Co., Ltd.

Job Highlights

 • ขายสินค้า IT Solution
 • มีใจรักงานบริการ/บุคลิกภาพดี/มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำ present Powerpoint ได้เป็นอย่างดี

Job Description

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • ขายสินค้า IT Solution และบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
 • จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท
 • จัดเตรียมสื่อสำหรับนำเสนอขายสินค้าและบริการ ใบเสนอราคา และสัญญาในการซื้อชาย
 • ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา
 • ติดตามทวงถามการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า
 • ดูแลให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย
 • สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต
 • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น ช่วยลูกค้าระบุปัญหา และช่วยหาทางแก้ไขให้ลูกค้า

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขาย การตลาด คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 • มีความรู้เกี่ยวกับการขาย/ความรู้เกี่ยวกับสินค้า/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ เคยทำงานด้าน ระบบ IT solution มาก่อน
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง/การนำเสนอการขาย/การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • มีใจรักงานบริการ/บุคลิกภาพดี/มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถทำ present Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
Computer Union Co., Ltd.
1828 Sukhumvit Road,
Phrakhanong Tai, Phrakanong,
Bangkok 10260

Additional Information

Career Level
ระดับเจ้าหน้าที่
Qualification
ปริญญาตรี
Years of Experience
ไม่ระบุ
Job Type
งานเต็มเวลา, งานประจำ
Company Website

Company Overview

URGENTLY REQUIRED!!! คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยนดำเนินธุรกิจสารสนเทศครบวงจร โดยแบ่งธุรกิจบริการออกเป็นกลุ่ม ๆ ดังต่อไปนี้ - Hardware distribution : ดูแลโดยแผนก STG(System technology Group) ให้บริการและเป็นตัวแทนจำหน่าย Harware กลุ่ม Server pSeries, storage ของไอบีเอ็มและ IBM Class Training - Software Distribution : ดูแลโดยแผนก Software ให้บริการและเป็นตัวแทนจำหน่าย Software ทุกผลิตภัณฑ์ของไอบีเอ็ม และ Acronis software - System Integration : ดูแลโดยแผนก SI ทำหน้าให้บริการและจัดจำหน่ายสินค้า สารสนเทศ บริการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาครบวงจร - Banking Products : อยู่ภายใต้แผนก SI จัดจำหน่าย และให้บริการสินค้าสำหรับระบบธนาคาร - Services : ดูแลโดยฝ่าย Service บริการดูแล บำรุงรักษา ซ่อมเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ งานบริการหลังการขาย บริการOutsourcing IT ให้บริการเครื่องเช่า ออกแบบและติดตั้งระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - I – CU Data Recovery : ศูนย์กู้ข้อมูล ไอ ซี ยู ให้บริการกู้ข้อมูลทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น Hard disk, thumb drive, Memory card ของกล้อง ปฏิบัติงาน ภายในห้องปลอดฝุ่น (Clean room) และวิศวกรที่ได้รับการอบรม จากต่างประเทศ

Additional Company Information

Benefits & Others
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง