THrobotics Co., Ltd.

Inventory and Logistics Supervisor

THrobotics Co., Ltd.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 28 Nov 2020

Inventory and Logistics Supervisor

THrobotics Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ประสบการณ์ด้านงาขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า Gadgets
 • การจัดส่งสินค้าภายในประเทศ
 • บริหารจัดการโลจิสติกส์

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

กิจกรรมคลังสินค้าและการขนส่งสินค้า

 • ขอบเขตความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
  • คลังสินค้าภายใน และภายนอก
  • สต็อคของ Shop ทุกสาขา
  • การจัดส่งสินค้าภายในประเทศ

Planning and Performance review

 • วางแผนงาน และกิจกรรมคลังสินค้า และขนส่งสินค้า ประจำวัน และประจำเดือน และมอบหมายงานให้กับพนักงาน การจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานแก่หัวหน้างาน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกวัน
 • ตรวจสอบสต็อคคงคลัง และการวางแผนการสต็อคสินค้า สำหรับคลังคลังสินค้า และ Shop ทุกสาขาให้เพียงพอกับความต้องการ
 • ประสานกับหน่วยงานคลังสินค้า และขนส่งสินค้า ทั้งภายใน และภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วางแผนการจัดการขนส่งสินค้า ประจำวัน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง และอยู่ในกำหนดเวลาอยู่เสมอ และบันทึกผลการขนส่งประจำวัน
 • วางแผนเรื่องค่าบริการขนส่งสินค้า ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ตรวจสอบความถูกต้อง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่จัดเก็บสินค้าของคลังสินค้าภายใน และ Shop ทุกสาขา ตามหลักการของ 5ส. เป็นประจำทุกวัน
 • ประสานกับฝ่ายขาย และฝ่ายบัญชี ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น เรื่องเอกสารใบส่งสินค้า หรือใบกำกับภาษี เป็นต้น
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Training & Development

 • พัฒนา ปรับปรุง หรือจัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บสินค้า ทั้งภายในและภายนอกให้เหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการ ( Space Utilization )
 • ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุง และพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ
 • จัดอบรมภายในให้กับพนักงานภายในแผนก และประเมินผลตามแผนงานประจำเดือน และประจำปี

คุณสมบัติ

 • เพศหญิงหรือเพศชาย อายุตั้งแต่ 24 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารจัดการโลจิสติกส์ หรืออื่สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • หากเคยมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า หรือการขนส่งสินค้าในระดับหัวหน้างาน ไม่น้อยกว่า 3ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีวินัยและความรับผิดชอบสูง
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เดือนละ 1-2ครั้ง
 • สามารถยกของหนักได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ทีเอช โรโบติก จำกัด เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้เครือชาริชโฮลดิ้ง 

เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ของสินค้านวัตกรรมล้ำสมัยหลากหลายแบรนด์ที่สร้างความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้บริโภคในเมืองไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น

          ปี 2011 ทีเอช โรโบติก ได้นำเข้าหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านอัจฉริยะแบรนด์อันดับหนึ่งจากสหรัฐอเมริกา ภายใต้แบรนด์ iRobot มาจัดจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งได้รับความไว้วางใจและตอบรับจากผู้บริโภคในเมืองไทยเป็นอย่างดี โดย iRobot เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของการดูแลความสะอาดภายในบ้าน ช่วยให้บ้านสะอาด ทำให้คุณและคนในครอบครัว มีเวลาของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น   

          ปี 2016 บริษัทฯ ได้เริ่มนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องล้างแปรงแต่งหน้าและปั่นแห้งภายใน 30 วินาที เครื่องแรกของโลก ภายใต้แบรนด์ stylPro จากประเทศอังกฤษ  นอกจากการทำความสะอาดแปรงแต่งหน้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมใช้งานใหม่ได้ทันที ยังเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบการแต่งหน้า พร้อมใช้เวลากับไลฟ์สไตล์อื่นๆ ได้มากขึ้น และปี 2019 บริษัทฯ ได้นำเข้า IQAir เครื่องฟอกอากาศและเครื่องวัดคุณภาพอากาศประสิทธิภาพสูงจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ดีที่สุด 

          บริษัท ทีเอช โรโบติก จำกัด  มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการให้บริการทั้งการขายและการบริการหลังการขาย โดยมีทีมงานที่พร้อมให้บริการด้านช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง และด้วยความมุ่งมั่นในการให้ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ทางบริษัทจึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมารองรับการขยายงานของบริษัทในตำแหน่งต่อไปนี้

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่ายานพาหนะ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)