Larch & Laurel Co., Ltd./บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด

Sales Engineer/วิศวกรฝ่ายขาย

Larch & Laurel Co., Ltd./บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด
เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
ลงประกาศเมื่อ 22 Feb 2021

Sales Engineer/วิศวกรฝ่ายขาย

Larch & Laurel Co., Ltd./บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Larch & Laurel Co.,Ltd
 • Sales Engineer / วิศวกรฝ่ายขาย
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินทดแทน

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน
 • วางแผนการ การเข้าพบและเยี่ยมลุกค้า
 • ให้ข้อมูลทางด้านสินค้า และคุณสมบัติทางด้านเทคนิคของสินค้า
 • ดูแลลูกค้า รักษาความสัมพันธ์และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
 • สืบหาลูกค้าหรือคู่แข่ง รวมถึงงานโครงการต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น
 • วิเคราะห์ปริมาณการขายสำหรับลูกค้าแต่ละราย เพื่อนำเสนอในการวางแผนการขาย
 • หาโอกาสทางกาารขายและการตลาดใหม่ๆ อยู่เสมอในทุกๆช่องทาง
 • ประสานงานกับลูกค้าและให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขาย
 • ปิดการขายตามเป้าหมายการขาย
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีความสามารถทางด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • มีบุคลิกภาพดีและมีมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสารที่ดี
 • มีทักษะดทางด้านการวิเคราะห์ การเจรจาต่อรอง ปิดการขายได้
 • มีความมุ่งมั่นและมีความสามารถในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและหน้าที่งานที่กำหนด
 • มีทักษะทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office, Word, Excel, Power Point
*** มีคอมมิชชัน ค่าโทรศัพท์ และค่าน้ำมันรถยนต์ให้ในตำแหน่ง Sale Engineer***
ติดต่อ คุณมานิตา มีศิลป์
โทร.0-23722876-79 # 2202

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

 บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด เป็นบริษัทในเครือ LLNK-WB GROUP ดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ,จัดหา,ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจรในงานวิศวกรรมไฟฟ้า งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง  สถานีไฟฟ้าย่อย งานก่อสร้างระบบสายเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้ดิน งานออกแบบและจัดหาอุปกรณ์สำหรับ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer : SPP) เพื่อเชื่อมโยงและขายไฟเข้าสู่ระบบโครงข่ายของการไฟฟ้า (Grid) สถานีอัดประจุสำหรับรถไฟฟ้า (EV Charging Station) รวมถึงจัดจำหน่ายอุปกรณ์ สำหรับระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงดันปานกลาง แรงดันต่ำ ระบบ Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) ระบบ Smart Home and Intelligent Building Control และระบบ Automatic Meter Reading (AMR) ฯลฯ ซึ่งครอบคลุมในทุกระดับของระบบไฟฟ้า ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าแรงสูง ไปจนถึงผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่ายานพาหนะ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง