Advance Marine Logistics Co., Ltd.

Sales Administrator/Sales Administrator

Advance Marine Logistics Co., Ltd.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 14 Jan 2021

Sales Administrator/Sales Administrator

Advance Marine Logistics Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • มีประสบการณ์ทางด้านงานขายขนส่งระหว่างประเทศ
  • มีใบรับรองเรื่องส่งออก-ขำเข้าจะพิจารณาพิเศษ
  • สวัสดิการประกันสังคม,โบนัสตามผลงาน,ประกันอุบัติเหต

รายละเอียดงาน

1. ติดต่อเสนองานขายให้แก่ลูกค้า ทำใบเสนอราคา และรวบรวมเอกสารการขายจากฝ่ายขาย ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของงาน จัดเตรียมเอกสารสำหรับงานต่างๆให้ฝ่ายขาย และรับออเดอร์จากลูกค้า
2. ประสานงานที่ได้รับมอบหมายระหว่างลูกค้า เซลล์และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเก่าและใหม่ให้กับองค์กรได้
4. ดูแลการจัดส่งสินค้า นัดวันรับสินค้า และจัดทำเอกสารต่างๆ ควบคุมการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆภายในองค์กร
5. ให้ข้อมูลและคำปรึกษากับลูกค้าทางโทรศัพท์และ E-mail หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
6. สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายได้
7.เจรจา ต่อรองราคากับซัพพลายเออร์ เพื่อลดต้งทุนให้กับบริษัท

คุณสมบัติอื่นๆ
- เพศ ชาย / หญิง และไม่จำกัดอายุ
- วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- รักความก้าวหน้า และสามารถปรับตัวในองค์กรได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน อดทนต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ทางด้านงานขายขนส่งระหว่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สอง สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และโต้ตอบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการส่งออก-นำเข้า หรือมีใบรับรองการฝึกอบรม จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีประสบการณ์ 2-3 ปี
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา

ข้อมูลบริษัท


URGENTLY REQUIRED !!! Advance Marine Logistics Co., Ltd. Is international freight forwarder and logistics provider service; Warehouse & Distribution Management, Import & Export customs formalities. Now we are seeking for Highly qualified professional over our rapidly growing;

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, เงินโบนัสตามผลงาน