Advance Marine Logistics Co., Ltd.

Sales Administrator Manager/Sales Administrator Manager

Advance Marine Logistics Co., Ltd.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 21 Jan 2021

Sales Administrator Manager/Sales Administrator Manager

Advance Marine Logistics Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • มีใบรับรองเรื่องการส่งออก-นำเข้าจะพิจารณาพิเศษ
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  • สวัสดิการประกันสังคม,โบนัสตามผลงาน,ประกันอุบัติเหต

รายละเอียดงาน

1. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายประสานงาน
2. สนับสนุนฝ่ายขายให้ดำเนินการขายได้อย่างราบรื่น
3. ประสานงานที่ได้รับมอบหมายระหว่างลูกค้า เซลล์และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเก่าและใหม่ให้กับองค์กรได้
5. ให้ข้อมูลและคำปรึกษากับลูกค้าทางโทรศัพท์และ e-mail หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆได้เป็นอย่างดี
6. สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายได้

คุณสมบัติอื่นๆ
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน อดทนต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
- รักความก้าวหน้า และสามารถปรับตัวในองค์กรได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการส่งออก-นำเข้า หรือมีใบรับรองการฝึกอบรม จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีความรู้ และสามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการพิมพ์ดีดสัมผัสได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา

ข้อมูลบริษัท


URGENTLY REQUIRED !!! Advance Marine Logistics Co., Ltd. Is international freight forwarder and logistics provider service; Warehouse & Distribution Management, Import & Export customs formalities. Now we are seeking for Highly qualified professional over our rapidly growing;

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, เงินโบนัสตามผลงาน