New Sangchai Steel Trade Co., Ltd.

Sales/พนักงานขาย

New Sangchai Steel Trade Co., Ltd.
Salary negotiable
Posted on 14 Apr 2021

Sales/พนักงานขาย

New Sangchai Steel Trade Co., Ltd.

Job Highlights

 • ปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส คอมมิชชั่น

Job Description

 1. รับผิดชอบงานนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
 2. จัดเตรียมใบเสนอราคา ข้อมูลสินค้า รายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 3. วางแผนเข้าพบลูกค้าเก่า - ใหม่ ในแต่ละเดือน รายงานสรุปข้อมูลลูกค้าจากการเข้าพบลูกค้า
 4. รักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างฐานลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัท
 5. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 6. อายุไม่เกิน 40 ปี
 7. มีประสบการณ์ทางด้านการขายเสาไฟถนนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. มียานพาหนะเป็นของตนเอง

Additional Information

Career Level
ระดับเจ้าหน้าที่
Qualification
ปริญญาตรี
Years of Experience
ไม่ระบุ
Job Type
งานสัญญาจ้าง, งานเต็มเวลา

Company Overview

ผู้ผลิตและนำเข้า แปรรูปเหล็กแบบครบวงจร

Additional Company Information

Industry
Benefits & Others
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่ายานพาหนะ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง