UCC K2 Co., Ltd.

Sale Executive (Distributor)/ฝ่ายขายDistributor

UCC K2 Co., Ltd.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 13 Jan 2021

Sale Executive (Distributor)/ฝ่ายขายDistributor

UCC K2 Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ฝ่ายขาย
 • Distributor
 • พนักงานขาย

รายละเอียดงาน

ความรับผิดชอบ;
ดูแลกลุ่มลูกค้าDistributorทั่วประเทศ

คุณสมบัติ;

 • เพศชาย หรือหญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถได้ มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย ดูแลลูกค้าDistributor (Food business)
 • มีความรับผิดชอบ
 • รักงานขาย
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความอดทน ควบคุมอารมณ์ได้ดี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้

สวัสดิการ
 • ทำงาน5วัน (จันทร์-ศุกร์)
 • ค่าน้ำมัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ยูซีซี เคทู จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟแบบครบวงจร 
โดยเป็นทั้งผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายเมล็ดกาแฟ 
เครื่องทำกาแฟทุกประเภท อุปกรณ์และวัตถุดิบ การอบรมให้ความรู้ การบริการหลังการขาย 
พร้อมกับให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจอยากทำธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟ

http://www.ucck2.co.th/TH/home

พันธกิจ
บริษัท ยูซีซี เคทู จำกัดมีปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันวงการกาแฟไทยให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเริ่มต้นจากการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกาแฟและวิธีการทำกาแฟให้กลายเป็น เครื่องดื่มชั้นเลิศที่ได้มาตรฐานสากล (World Class) แก่ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟเดิม ผู้ที่สนใจริเริ่มลงทุนในธุรกิจนี้ตลอดจนผู้บริโภคทั่วไป
ไม่เพียงแค่การให้ความรู้ในคลาสสอนเท่านั้น แต่เรายังมีการศึกษาและค้นคว้าหาความรู้รวมไปถึงสูตรกาแฟใหม่ๆ ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นจากตำราหรือหนังสือนานาชาติ,   ดูงานและเข้าอบรมกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจร้านกาแฟจากนานาประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา, อิตาลี, ญี่ปุ่น และไต้หวัน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดและต่อยอดให้แก่วงการกาแฟไทย เพื่อการพัฒนาเครื่องดื่มให้มีมาตรฐานและเท่าทันร้านกาแฟจากต่างประเทศที่เป็นสมาชิกในสมาคมกาแฟชนิดพิเศษแห่งอเมริกา (Specialty Coffee Association of America) และสมาคมกาแฟชนิดพิเศษแห่งยุโรป (Specialty Coffee Association of Europe) เพื่อติดตามกระแสการเปลี่ยนแปลงในวงการกาแฟโลกได้ทันท่วงทีและพัฒนาวงการกาแฟไทยให้เท่าทันทิศทาง ในอนาคตด้วยทีมงานที่มีเต็มไปด้วยประสบการณ์ และมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทอย่างจริงจังด้วยหลักการ 5C’ Core value (Coffee, Creative, Craft, Care, Collaboration)

วิสัยทัศน์
บริษัท ยูซีซี เคทู จำกัด มีปณิธานอันแรงกล้าและยังมุ่งมั่นตั้งใจต่อไปที่จะก้าวไปเป็นผู้นำในด้านธุรกิจกาแฟ และผลักดันให้วงการกาแฟไทยนั้นมีคุณภาพในระดับ World classและสามารถตีตลาดโลกได้และยิ่งไปกว่านั้นเรายังคงพัฒนาบุคลากรของเราให้มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจกาแฟในอนาคต

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง