Sale Assistant of Executive Vice President – sales /ผู้ช่วย - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายขาย

Chayut And Son Ltd., Part.
THB 25,000 - THB 35,000 /month (negotiable)
Posted on 09 Mar 2021

Sale Assistant of Executive Vice President – sales /ผู้ช่วย - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายขาย

Chayut And Son Ltd., Part.

Job Highlights

 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป การศึกษาปริญญาตรี-โท
 • ประสบการณ์งานขาย งานธนาคาร ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • โบนัสตามผลงาน และตามที่ผู้บริหารกำหนด

Job Description

ตำแหน่ง      :    Sale Assistant ผู้ช่วย - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายขาย คุณจิรสุดา ภาศิรินนท์  4  อัตรา *                                       (Sale Assistant of Khun Jirasuda Pasirinon - Executive Vice President – sales                                       of Allianz Ayudhaya)

ลักษณะงาน   :    เป็นผู้ช่วย ของคุณจิรสุดา ภาศิรินนท์ Executive Vice President – Sales (ผู้ช่วย EVP)                                       ทำงานประจำในสำนักงาน

หน้าที่รับผิดชอบ                   

 1. สื่อสารโครงการ การปรับแผนประกันชีวิต ทางโทรศัพท์ ส่งประเด็นสำคัญทาง Line และ E-mail
 2. ทำการนัดหมายลูกค้า และลงตารางนัด ให้กับผู้อำนวยการบริหารฝ่ายขาย คุณจิรสุดา ภาศิรินนท์
 3. ดูแลตารางนัดหมาย การเข้าพบลูกค้า ของคุณจิรสุดา ภาศิรินนท์ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

รายละเอียดของงานรายวัน

 1. นัดหมายลูกค้าให้ผู้บริหารลงตารางนัดหมาย,ส่งจดหมายยืนยันการนัดหมายและโทรศัพท์ยืนยัน                  การเดินทางเข้าพบ
 2. รับรายชื่อ และคัดเลือก ลูกค้า ที่เข้าคุณสมบัติให้กับผู้บริหาร
 3. โทรศัพท์พูดคุยสื่อสารโครงการ การปรับแผนการประกันชีวิตอย่างน้อย 50 บริษัท กับบุคคลในบริษัทลูกค้า กรรมการบริหารโดยตรง หรือ เลขา บัญชี บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการ เจรจา และตอบคำถาม ประสานงานข้อมูลทาง Line และ E- mail
 4. ติดตามลูกค้า ดูแลการนัดหมายลูกค้าให้กับผู้บริหารจนจบขั้นตอนการทำงาน ติดตาม ประสานงาน ทุกเรื่องกับลูกค้า จนกระทั่งได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ

โดยสำนักงานฯ มีการจัดทำฐานข้อมูลบริษัทต่างๆ ที่มีความสามารถในการเข้าร่วมโครงการ การปรับแผนการประกันชีวิต ตำแหน่ง Sale Assistant ทำหน้าที่ติดต่อลูกค้าตามฐานข้อมูลที่เรามีให้ ลูกค้าของเราเป็นนักธุรกิจ เจ้าของบริษัท กรรมการบริหารบริษัทระดับต้นๆของประเทศ

คุณสมบัติพื้นฐาน และคุณสมบัติพิเศษ

 1. เพศหญิง (เท่านั้น) อายุ 26 ปี ขึ้นไป
 2. การศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์
 3. ผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.80 ขึ้นไป
 4. ถ้าเคยผ่านงานขาย ประสานงานขาย หรือผู้ช่วยของผู้บริหารระดับสูง งานธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีทักษะการเรียนรู้ที่รวดเร็ว และมีทักษะการสื่อสารเจรจาต่อรอง โน้มน้าวใจลูกค้า
 6. มีความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าพูดกล้าแสดงออก แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ
 7. ชอบงานท้าทาย งานที่มั่นคง งานราคาแพง งานที่มีคุณค่า
 8. มีเป้าหมายการทำงาน และเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน 

Additional Information

Career Level
ระดับเจ้าหน้าที่
Qualification
ปริญญาตรี
Years of Experience
2 ปี
Job Type
งานเต็มเวลา

Additional Company Information

Benefits & Others
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, เงินโบนัสตามผลงาน