Safety Officer/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ

Faraero
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 28 Feb 2021

Safety Officer/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ

Faraero

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • จป.วิชาชีพ
 • English
 • Safety Officer

รายละเอียดงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบในการจัดทำระบบจัดการชีวอนามัย และความปลอดภัยของบริษัทฯ

2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตรายและกำหนดมาตราการป้องกันอย่างปลอดภัย

3. ควบคุมความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด หรือมาตราการความปลอดภัยฯ

4. ตรวจประเมินสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน

5. ตรวจสอบสาเหตุและวิเคราะห์อุบัติเหตุและอันตรายอันเนื่องจากการปฏิบัติงาน

6. รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย

7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมให้แก่พนักงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

8. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามนโยบายบริษัทฯ

9. ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • อายุ : 25 – 35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- เพศชาย - หญิง

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย, วิศวกรรมความปลอดภัย, สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- มีทัศนคติการทำงานที่ดี ทำงานแบบมืออาชีพ

- มีทักษะการสื่อสาร และรักงานบริการ

- มีประสบการณ์ จป.เทคนิคในโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมพัฒนา มะขามคู่ ซอย 13

วันหยุด : วันเสาร์ - อาทิตย์

เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 น.

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดพนักงาน
 • ค่าเดินทาง
 • เงินโบนัส
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามข้อตกลงของบริษัท

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน