SVL Corporation Limited

Safety Officer - จป.วิชาชีพ/จป.วิชาชีพ

SVL Corporation Limited
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 13 Jan 2021

Safety Officer - จป.วิชาชีพ/จป.วิชาชีพ

SVL Corporation Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Performance bonus
 • Life insurance
 • Five-day work week

รายละเอียดงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
 • ตรวจสอบความปลอดภัย และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และข้อกำหนดอื่นๆ
 • เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
 • จัดทำสื่อ VDO และระเบียบการปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • จัดทำและปฏิบัติงานตามแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผ่านการอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ จป.
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัย 1-5 ปี
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายความปลอดภัยด้านธุรกิจขนส่งทางน้ำ และสำนักงาน
 • มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 14001 และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถจัดทำสื่อ VDO สำหรับใช้ในการสื่อสารและอบรมพนักงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
1 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

SVL Group ได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 60 ปี โดยเริ่มแรกเป็นการดำเนินงานภายใต้การทำธุรกิจขนส่งสินค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กเครือสหวิริยา ซึ่งเริ่มแรกได้ทำการขนส่งสินค้าเหล็กประเภทต่างๆ จากโรงงานผลิตเหล็ก ณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาทิ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เหล็กแผ่นรีดเย็น ชนิดม้วน   เหล็กเส้น เหล็กท่อ เหล็กกล่อง เหล็กตัวซี ฯลฯ

ทั้งนี้จากประสบการณ์ในดำเนินธุรกิจมากว่า 60 ปี โดยในส่วนธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจรทั้งด้านการขนส่งทั้งทางบก, ทางน้ำ, ท่าเรือน้ำลึก และธุรกิจชิปปิ้ง ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกด้านเรื่องการขนส่งสินค้า ซึ่ง SVL Group เรายังมีอีก 3 กลุ่มธุรกิจ เพื่อขยายและรองรับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งเดินหน้าธุรกิจให้ทันกับโลกของธุรกิจที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4 กลุ่มธุรกิจภายใต้ SVL Group

กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics Business)  ด้วยความมืออาชีพในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด ด้วยการให้บริการขนส่งทางบกด้วยรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ การขนส่งสินค้าโดยเรือลำเลียง และการให้บริการของท่าเรือน้ำลึก รวมถึงธุรกิจชิปปิ้ง ซึ่งจะเป็นการให้บริการแบบ One Stop Service ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

กลุ่มธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ (Property Business) ด้วยประสบการณ์และความสามารถของทีมงาน SVL Group ในด้านการบริหารพื้นที่และอาคารต่างๆ ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ และธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ การบริหารจัดการที่ดินและทรัพย์สิน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค รวมไปถึงการพัฒนาระบบอาคารสำนักงาน และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มธุรกิจมาร์เก็ตเพลส (Marketplace)  กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่าย นำเข้าและส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ สินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรมเหล็ก วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ พร้อมทั้งบริหารจัดการพื้นที่เช่า เช่น ตลาดนัด พื้นที่จอดรถ ฯลฯ ซึ่ง SVL Group ได้เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงมีการเตรียมพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ทางด้านเว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อ – ขาย และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการ ธุรกิจ ร้านค้า ภายใต้ธุรกิจมาร์เก็ตเพลสนี้  โดยเริ่มจากธุรกิจด้านนวัตกรรมอาหาร และนวัตกรรมด้านการจอดรถเป็นอันดับแรก ผ่าน Application ที่ให้บริการโดยตรงกับลูกค้า รวมถึงแอพพลิเคชั่น ที่ชื่อว่า The TaladNud เป็นต้น

กลุ่มธุรกิจอาหาร (Food Service) ให้บริการในธุรกิจอาหาร และเตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจ Food Delivery, Food Supply, Food Storage รวมถึงการเป็น Food Logistics Hub โดยปัจจุบันได้เริ่มต้นจากธุรกิจอาหาร ภายใต้แบรนด์ Bar Mee Cuisine โดยมี Bar Mee Noodle อาหารจานเส้น และ Bar Mee Rice อาหารจานข้าว-ข้าวไก่ราดซอสต่างๆ

ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจด้านต่างๆ ที่ยาวนาน และความพร้อมทั้งด้านทีมงาน และเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการแห่งอนาคต เราพร้อมที่จะสร้างประสบการณ์ในการให้บริการที่ครบวงจรตอบสนองธุรกิจของลูกค้าได้อย่างมั่นใจ… ก้าวไปกับเรา SVL Group

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ค่าตอบแทนพิเศษ, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง