University of The Thai Chamber of Commerce/มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Researcher / นักวิจัย (หลายอัตรา ด่วนมาก)

University of The Thai Chamber of Commerce/มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ช่วงเงินเดือนตรงกับที่ค้นหา เงินเดือนสามารถต่อรองได้ เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
ลงประกาศเมื่อ 16 Oct 2020

Researcher / นักวิจัย (หลายอัตรา ด่วนมาก)

University of The Thai Chamber of Commerce/มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หรือหญิง  
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี หรือปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี 
 • หากมีประสบการณ์การใช้โปรแกรมและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ EViews,SPSS และ STATA จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 • หากสามารถใช้โปรแกรม infographic จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 • หากมีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี 
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหารแล้ว

If  you love a new challenge, are willing to work hard and work smart, you are encouraged to apply via Apply Now.
02-697-6142

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

URGENTLY REQUIRED !!!

University of the Thai Chamber of Commerce

University of The Thai Chamber of Commerce is a private non-profit higher education institution offering degrees in Business Administration, Accounting, Economics, Humanities, Science, Communications Arts, Engineering and Law. The University, originally know as the college of Commerce, was founded in 1940 by the Thai Chamber of Commerce, in order to produce graduates in the business fields. After the outbreak of World War II in 1941, the institution was closed. In 1963, the College was reopened and the two-year curriculum was developed into a standard four-year program in 1964. On June 17, 1970 the College was officially accredited under the Private College Act. On October 24, 1984, this institution was accredited as a university and the name was changed to University of the Thai Chamber of Commerce. At present the total number of the undergraduate and graduate students are 18,890 and 1,272 respectively.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)