Hwa Tai Industry Co., Ltd.

R&D Supervisor/หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา

Hwa Tai Industry Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 27 Nov 2020

R&D Supervisor/หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา

Hwa Tai Industry Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ Loundry,สีและเคมีสิ่งทอ
  • ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ออก Spec.จัดทำคู่มือการผลิต

รายละเอียดงาน

-  วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ Loundry , สีและเคมีสิ่งทอ ตามความต้องการของลูกค้าและนโยบายบริษัท
-  คิดค้น ติดตามและนำเสนอ นวัตกรรม แนวโน้มของตลาดและความต้องการลูกค้า
-  ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพ หรือวัตถุดิบ
-  พิจารณาคัดเลือกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม  และออกเอกสารมาตรฐาน Specific
-  จัดทำรายงานการทดลองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ
-  จัดทำคู่มือการผลิตและทดสอบสูตรการผลิต
-  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัท สยามโปร ดายเคม กรุ๊ป (SIAM PRO DYECHEM GROUP) เป็นบริษัทที่ประกอบธุระกิจเกี่ยวกับ การนำเข้า-ส่งออก เคมีและสีย้อม สำหรับสิ่งทอ มีบริษัทในเครือ ทั้งในและต่างประเทศ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 3056 หมู่ 14 ซอย สันติคาม 8 ถนนสุขุมวิท 109 (ซอย สันติคาม) ตำบลสำโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)