United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited

Relationship Manager (Wealth Banking)

United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 22 Nov 2020

Relationship Manager (Wealth Banking)

United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

รายละเอียดงาน

หน้าที่งาน 
 • สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าบุคคล ในกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่
 • สนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางด้านการลงทุนตามเป้าหมายส่วนบุคคล
 • ให้บริการทางการเงินอย่างมืออาชีพ แนะนำให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • จัดการวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
 • จัดทำรายสรุป Customer Portfolio Report พร้อมคำแนะนำในการจัดการการเงินของลูกค้า

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย Single License
 • มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนอย่างน้อย 2 ปี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Khun Wipawadee Tel. 02 343 4258  / visit our website at www.uob.co.th/careers
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited is a member of the United Overseas Bank Group, which aims to be a premier bank in the Asia – Pacific Region. With over 150 branches across Thailand, and supported by UOB Group’s extensive network of over 500 offices in 18 countries and territories, the Bank is well-positioned to play a significant role in the continued growth of the Thai economy and the banking & financial industry. We are seeking committed, energetic individuals who believe in being rewarded for performance, who want to grow in their careers, while at the same time, contribute to UOB’s exciting growth in Thailand.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ค่าตอบแทนพิเศษ, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)