Asia Sermkij Leasing Public Company Limited

Relationship Manager /ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์

Asia Sermkij Leasing Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 01 Mar 2021

Relationship Manager /ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์

Asia Sermkij Leasing Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อ SME,Corporate
 • สามารถวิเคราะห์ธุรกิจ

รายละเอียดงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • แสวงหาตลาด โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ กลุ่มลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ/ สินเชื่อรถยนต์ กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ
 • ค้นหาและวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • เข้าพบเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เจราจาต่อรอง , ปิดการขาย
 •  วิเคราะห์กิจการ งบการเงิน และ ความเสี่ยงของลูกค้าในเบื้องต้น
 • บริหารยอดขายเป้าหมายสินเชื่อตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล ตามเป้าหมายที่ได้รับ
 • บริหารจัดการ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้งานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อ หรือการขาย ผลิตภัณฑ์กลุ่มลูกค้า SME , Corporate หรือรายย่อย จากสถาบันการเงินหรือลีสซิ่ง  ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีทักษะในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และมีความสามารถในการเจรจาต่อรองสูง , มีบุคลิกภาพดี
 • สามารถวิเคราะห์งบการเงินในเบื้องต้นและสามารถวิเคราะห์ธุรกิจของลูกค้าได้
 • มีความกระตือรือร้น  มีความรับผิดชอบสูงต่องานและเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีกับงาน  
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office มีทักษะในการนำเสนองานทั้งต่อลูกค้าและภายในองค์กร
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเอง   

Interested applicants are invited to apply in person or send application with full resume.
Indicating qualifications and experience, transcript and recent photo to the address
or e-mail below,

Contact   Khun Pornpim at 02-6796262 Ext 1419,     
Website : www.ask.co.th

Human Resources Department
Asia Sermkij Leasing Public Company Limited
Bangkok Grand Pacific Lease Public Company Limited
Sathorn City Tower, 24th Floor, South Sathorn Road
                      Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
                     

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Asia Sermkij Leasing Plc.(ASK) and its wholly owned subsidiary Bangkok Grand Pacific Lease Plc.(BGPL) and SK Insurance Broker Co.,Ltd. (SKIB) are a joint venture between Chailease Holding, a leading financial company in Taiwan, and Bangkok Bank Group, Established in 1984 and listed on the Stock Exchange of Thailand (SET) in 2005 with the paid-up capital of Baht 1,759 million, we are specialized in Hire Purchase and Leasing of Vehicles, Machines, Factoring and Insurance Broker

To participate in our growth, we invite highly energetic talents to be partnered with us for the following positions.

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอสเค อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ไชลีสโฮลดิ้ง สถาบันการเงินชั้นนำในไต้หวันและกลุ่มธนาคารกรุงเทพ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2527 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2548 ด้วยทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นทุนชำระแล้ว 1,759 ล้านบาท บริษัทดำเนินธุรกิจและให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อลีสซิ่งรถยนต์และเครื่องจักร สินเชื่อแฟคเตอริ่งและนายหน้าประกันวินาศภัย

“ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเติบโตของเรา” เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถและกระตือรือร้น เพื่อเป็นมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ค่าตอบแทนพิเศษ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง