AIA Company Limited

Regulatory Compliance and External Affair Manager/Regulatory Compliance and External Affair Manager

AIA Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 15 Apr 2021

Regulatory Compliance and External Affair Manager/Regulatory Compliance and External Affair Manager

AIA Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Experience in Compliance & Audit
 • Experience in insurance financial service firm
 • Good problem-solving capability

รายละเอียดงาน

Responsibilities:

 • Responsible to lead and co-ordinate the company’s feedback on draft notifications, regulations and requests for comments from all regulators, TLAA and GIA, capturing quality feedback from internal stakeholders at the appropriate level of seniority
 • Responsible to provide gap & assurance on regulatory compliance, including conducting compliance reviews. Responsible to lead company’s regulatory self-assessments and facilitate and manage regulatory audits.
 • Set up / Implement / Coordinate with Group Office for Compliance Project
 • To be the centralized unit for regulatory reporting to Group Compliance and CRO. 
 • To be Compliance representative in the meeting as requested by business and/or provide Compliance consultation.


Qualifications:

 • University graduate with good business degree, preferably with work experience in compliance or audit
 • At least 5 years experience in insurance company / financial institutions / audit experience (plus as advantage)
 • Able to travel to upcountry for compliance review
 • Sound people and communication, and report-writing skills
 • Good problem-solving capability, and ability to work independently and as a team

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
4 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

เกี่ยวกับเอไอเอ ประเทศไทย

เอไอเอ เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เอไอเอ มุ่งมั่นที่จะมอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าบุคคลและองค์กร ผ่านบริการและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันกลุ่ม ประกันสินเชื่อ และให้บริการเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปัจจุบัน กว่า 1 ใน 3 ของกรมธรรม์ประกันชีวิตในประเทศไทยเป็นของเอไอเอ1 บริษัทมีพลังตัวแทนประกันชีวิตมากกว่า 60,000 คน กระจายอยู่ทั่วประเทศและให้บริการลูกค้ากว่า 5.5 ล้านคน ด้วยจำนวนกรมธรรม์กว่า 8,000,000 ฉบับ นอกจากนี้ เอไอเอ ยังเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่ริเริ่มใช้แอปพลิเคชันต่างๆ เช่น iPoS+ และ AIA iService เพื่อสนับสนุนการขายและให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและครบวงจร อีกทั้งยังมียอดขายผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์2 และจำนวนตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับอนุญาต IC License สูงสุด3

เอไอเอ เป็นบริษัทที่ “เข้าใจชีวิต เข้าใจคุณ” เพราะเรายึดมั่นในการส่งเสริมให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง และมีอายุยืนยาว อีกทั้งยังมุ่งมั่นในการตอบแทนสังคมอย่างแท้จริงผ่านโครงการเพื่อสังคมต่างๆ เช่น โครงการทำดีร่วมกัน (เอไอเอ แชร์ริ่ง อะ ไลฟ์ เดย์) โครงการห้องสมุดเอไอเอ โครงการเอไอเอ สร้างรอยยิ้ม และโครงการเอไอเอ ก้าวใหม่ ชีวิตใหม่ เป็นต้น

1.ข้อมูลจากรายงานของคปภ. เรื่อง "จำนวนกรมธรรม์และจำนวนเงินเอาประกันภัยของธรุกิจประกันชีวิต ประจำเดือนมกราคม - เดือนตุลาคม 2558
2. ข้อมูลจากรายงานของคปภ.เรื่อง “รายงานการรับประกันชีวิตจำแนกตามช่องทางการขาย ประจำเดือน มกราคม - ตุลาคม 2558”
3. สถิติจำนวนนักวิเคราะห์การลงทุน จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงล่าสุด 25 มกราคม 2559 


About AIA Thailand

Established in Thailand since 1938, AIA has been committed to providing protection coverage to both individuals and businesses through a wide variety of products and services, including life insurance, personal accident, health insurance, group insurance, credit life insurance and provident fund management services.

Currently, approximately 1 out every 3 life insurance policies in Thailand is written by AIA1With more than 60,000 agents nationwide, we service over 5.5 million customers with over 8 million in-force policiesLeading thelife insurance industry, AIA pioneers iPOS& AIA iService applicationsfor sales and customer support to ensure prompt and first-rate service standardsBesides, AIA achieves the highest number of unit linked sales2 and IC-licensed agents3.

As “The Real Life Company”, AIA is strongly committed to making people live longer, healthier and better livesWe aim to make a real difference to our community through a number of corporate social responsibility initiatives, for instance AIA Sharing A Life Day, AIA School Library, AIA Operation Smile, AIA New Legs New Life, and so on.  

1Data from OIC's report “NUMBER OF POLICIES AND SUM INSURED OF LIFE INSURANCE BUSINESS AT THE JANUARY OCTOBER IN 2015”

2Data from OIC's life insurance distribution channels report, January October 2015

3Statistics of active investment analysts, from website of The Securities and Exchange Commission, last updated 25 January 2016

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจประกันภัย