Muang Thai Life Assurance Public Company Limited (Head Office)/บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

Real Estate Management Marketing

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited (Head Office)/บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 27 Jan 2021

Real Estate Management Marketing

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited (Head Office)/บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • สรรหาและคัดเลือกตัวแทนด้านการตลาด
 • การวางแผนปรับปรุง/ ตกแต่งพื้นที่เช่า
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารอาคารสำนักงานไม่ต่ำกว่า 3ปี

รายละเอียดงาน

Key Responsibilities:

สรรหาและคัดเลือกตัวแทนด้านการตลาด (Marketing Agency) ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า (Outsource) เพื่อประสานงาน ในการสรรหาผู้เช่าตามกลุ่มเป้าหมายของบริษัท และบริหารพื้นที่เช่าอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้เช่า

Job Descriptions:

 • สรรหาและคัดเลือกตัวแทนด้านการตลาด (Marketing Agency) และประสานงานกับตัวแทนด้านการตลาด (Marketing Agency) ในการสรรหาผู้เช่าตามกลุ่มเป้าหมายของบริษัท
 • สรรหาและคัดเลือกฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า (Outsource) และประสานงานกับฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า (Outsource) ในการบริหารพื้นที่เช่า ประกอบด้วย
  • การวางแผนปรับปรุง/ ตกแต่งพื้นที่เช่า และพื้นที่ส่วนกลาง
  • การดูแลและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคในบริเวณอาคาร
  • การรับและแก้ไขปัญหา/ข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้เช่าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานอาคารสถานที่
 • กรณีการต่อสัญญาเช่าของผู้เช่าเดิม - พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และประสานงานกับฝ่ายกฏหมายลงทุนเพื่อดำเนินการต่อสัญญาเช่า
 • จัดทำร่างงบประมาณรายได้ของโครงการ
 • ให้คำแนะนำต่อเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาวุโสน้อยกว่าในเนื้องานที่เกี่ยวข้องกับงานของทีม
 • ดำเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้เช่าในเรื่องที่นอกเหนือจากงานอาคารสถานที่ เช่น งานสัญญาเช่า เป็นต้น

Qualifications

 • ระดับการศึกษา (Education):ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ทั้งหากจบด้านการตลาดและการจัดการจะเป็นประโยชน์มาก (Preferable)
 • ประสบการณ์ทำงาน (Work Experience):ประสบการณ์ ด้านการบริหารอาคารสำนักงาน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนี้ (Skills):

 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  วางแผนการปฏิบัติงาน  ควบคุม  ติดตาม  ประเมินผล  การสื่อสาร  การประสานงาน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน
 • มีความสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูง
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวชักจูงใจ
Interested applicants are invited to apply in person or send application with full resume indicating qualifications and experience, transcript, expected salary and recent photo to:

Recruitment Section, Human Resources Department(Head Office)

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited


250 Ratchadaphisek Rd., Huaykwang, Bangkok 10310  
Tel. 0-2290-2379 Fax. 0-2276-1997-8

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

URGENTLY REQUIRED !!!

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited is the first life insurance company to be granted Royal Patronage of H.M. The King to bear on its masthead the Royal Garuda. We are also the first life insurance company with the International Standard Certification, ISO 9001:2000. The operation of the company has expanded successfully countrywide by the operation of more than 100 branches under the visionary management of Mr. Photipong Lamsam, the Chairman, Mr. Poomchai Lamsam, the Chief Executive Officer, and Mr. Sara Lamsam, the President, with its current headquarter at 250 Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310.

The company will continue to develop our operation, human resource and customer service to further strengthen our position as a leading and financially sound insurance company. We also adhere to the good corporate governance in all aspects of the company’s development and wear proudly our slogan of "The Company for Forward Thinking People"

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทุนการศึกษา, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ค่าตอบแทนพิเศษ, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน