INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)

Quality Management System Manager (QMS)/ผู้จัดแผนกระบบบริหารคุณภาพ

INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)
THB 25,000 - THB 35,000 /เดือน (สามารถต่อรองได้)
ลงประกาศเมื่อ 23 Feb 2021

Quality Management System Manager (QMS)/ผู้จัดแผนกระบบบริหารคุณภาพ

INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม,บริหารอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ด้าน QC,QA
 • อายุ 30-40 ปี

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนและพัฒนาในส่วนของระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมขององค์กร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความต้องการของลูกค้า และสอดรับกับองค์กร
 • มีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐาน (Procedure/WI) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนเอกสารที่กำหนดไว้ร่วมกันและพัฒนาปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง
 • สำรวจโอกาสในการปรับปรุงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
 • ฝึกอบรมบุคลากรภายในบริษัทเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง
 • มีส่วนร่วมในทีม Internal Audit/External Audit ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานหน่วยต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อจัดอบรม หรือรับรองการ Audit

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม หรือบริหารอุตสาหกรรม,การจัดการอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 30-40 ปี
 • ประสบการณ์ด้าน QC,QA
 • ดูแลระบบ ISO 9001,ISO 22000,GMP,HACCP
 • เคยผ่านการดำรงตำแหน่ง QMR,QMS Supervisor

ระบุสวัสดิการตามตำแหน่งงาน:            

 • เครื่องแบบพนักงาน (เสื้อฟอร์ม)  6 ตัว
 • ประกันการทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงหรือเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน
 • ประกันสังคม
 • หอพัก
 • ห้องสมุด
 • ห้องฟิสเนตออกกำลังกาย
 • การปรับค่าจ้างประจำปี(ต้องเริ่มงานก่อนวันที่ 1 พ.ค. ของทุกปี)     
 • โบนัสตามผลประกอบการ(ต้องเริ่มงานก่อนวันที่ 1 พ.ค. ของทุกปี)
 • อื่นๆ  ตามระเบียบของบริษัทฯ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร

กลุ่มบริษัทอินเทคค์

77/12 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ตำบลนาโคก 
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร 034-886-132-156 ต่อ 1062-1064 
โทรสาร 034-851-132
Website: www.inteqcgroup.com 

ปริญญาตรีขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

URGENTLY REQUIRED!!!

องค์กรอินเทคค์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2543 ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งมั่นสร้างสรรผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพ พร้อมบริการวิชาการที่ดีเลิศแด่ลูกค้าและสังคมอย่างต่อเนื่อง

องค์กรอินเทคค์เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สัตว์บก และสัตว์เลี้ยง จัดจำหน่ายอาหารเสริมสำหรับสัตว์ และดำเนินธุระกิจฟาร์มสุกรพันธ์ สุกรขุน ผลิตภัณฑ์แป้งสาลี

ได้รับความสำเร็จและเจริญเติบโตโดยตลอด พร้อมขยายเข้าสู่ธุระกิจด้านอาหารสำหรับผู้บริโภค (Foods) ทั้งผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลี และโปรตีน (Meat Proteins)

เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค และสังคมโดยรวม ในปัจจุบันองค์กรอินเทคค์ยัง ได้ขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน กล่าวคือ เขมร พม่า ลาว เวียตนามและประเทศอินเดีย

องค์กรอินเทคค์ต้องการผู้ร่วมงานที่มีศักยภาพสูง ใฝ่การเรียนรู้พัฒนา รักความท้าท้าย และมีสมรรถนะสูง มาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกัน

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ประกันชีวิต, เงินโบนัสตามผลงาน