Sahamit Product co.,ltd

QA supervisor (Non Food)/หัวหน้างานประกันคุณภาพ (Non Food)

Sahamit Product co.,ltd
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 23 Feb 2021

QA supervisor (Non Food)/หัวหน้างานประกันคุณภาพ (Non Food)

Sahamit Product co.,ltd

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • เพศชาย-หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมเคมี
  • มีประสบการณ์ด้านงาน QA / QC อย่างน้อย 3 ปี

รายละเอียดงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • เข้าร่วมตรวจประเมินผู้ผลิตรายใหม่ และตรวจประเมินประจำปี พร้อมกับจัดทำรายงานการตรวจประเมิน ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง วิเคราะห์และประเมินผล
  • รับข้อร้องเรียนของลูกค้า และประสานงานคู่ค้าเพื่อแจ้งปัญหา
  • ทวนสอบและพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขรายงานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและข้อร้องเรียนจากลูกค้า พร้อมกับชี้แจงลูกค้าอย่างเหมาะสม
  • กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกฏหมาย และนำมาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด
  • จัดทำระบบ Database สำหรับงานประกันคุณภาพและ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ทำงาน
  • สามารถเดินทางด้วย BTS ช่องนนทรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา

ข้อมูลบริษัท

บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำกัดมีพันธกิจหลักในการสรรหาและพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลักดันให้สินค้าภายใต้แบรนด์ฯ เป็นสินค้าอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค (THAILAND BRAND CHAMPION) ผ่านช่องทางร้านค้าปลีกที่มีครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ  

บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำกัด มุ่งเน้นในการทำงานร่วมกับ ซัพพลายเออร์ คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะจะสรรหาและพัฒนาสินค้าที่ดีมีมาตรฐาน ราคาคุ้มค่าให้กับผู้บริโภคเราไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอย่างต่อเนื่องและรวมไปถึงการสรรหาโอกาสบุกเบิกผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อครองใจตลาดและผู้บริโภค

บริษัทฯ มีสถิติในการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในทุกๆปี เรามีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ และกำลังหาพนักงานจำนวนมากที่ต้องการความท้าทายและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความฝันของเรา

บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำกัด
393 อาคาร 393 สีลม
ถนน สีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร : (02) 235 1008-11

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน