VENINE CABLE ELECTRIC WIRE COMPANY LIMITED

Purchasing Manager/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

VENINE CABLE ELECTRIC WIRE COMPANY LIMITED
ช่วงเงินเดือนตรงกับที่ค้นหา เงินเดือนสามารถต่อรองได้ เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
ลงประกาศเมื่อ 19 Oct 2020

Purchasing Manager/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

VENINE CABLE ELECTRIC WIRE COMPANY LIMITED

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ
  • สร้างเเนวคิดลดค่าใช้จ่าย
  • กำหนดวิธีเเละกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดงาน

1.วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณืเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท
2.กำหนดวิธีและกระบวนกวนการในการจัซท้อจัดจ้างและควบคุมดูแลการจัดซื้อของพนักงานในแผนก
3.ร่วมกับผู้ใช้งานในการกำหนดลักษณะและมาตราฐานของผลิตภัณฑ์บริการ
4.สร้างและควบคุมฝ่ายกิจกรรมเพื่อสนับสนุนแผนกและนโยบายของบริษัท
5.สร้างเเนวคิดลดค่าใช้จ่านเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านค่าใช้จ่าย
6.ปฎิบัติตามแผนงาน เเละนโยบายการจัดการสิ่งเเวดล้อม ISO 14001 นโยบายด้านอาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย ISO 45001 และนโยบายด้านคุณภาพ ISO 9001 
8.ปฎิบัติตามกฎหมายเเละข้อกำหนดอื่นๆ ระบบอาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย ISO 45001 ระบบการจัดการสิ่งเเวดล้อม ISO 14001 เเละระบบคุณภาพ ISO 9001 
9.จัดการข้อมูลระหว่างบริษัท เเบะผู้จัดจำหน่ายเพื่อให้ดำเนินงานราบรื่น 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด เป็นบริษัทผลิตลวดทองแดง และสายไฟฟ้า มีนดีที่จะรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อก้าวไปกับพร้อมกับเราในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)