Nanmee Books Co., Ltd.

Publishing Director/ ผู้จัดการสำนักพิมพ์

Nanmee Books Co., Ltd.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 14 Apr 2021

Publishing Director/ ผู้จัดการสำนักพิมพ์

Nanmee Books Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • มีประสบการณ์งานบริหารสำนักพิมพ์
 • ภาวะผู้นำ
 • ทำงานเป็นทีม

รายละเอียดงาน

เป้าหมายของ Publishing Director: ผู้จัดการสำนักพิมพ์

 • เป็นผู้นำทีมในการพัฒนา Publishing Program ที่จะช่วยนานมีบุ๊คส์ “ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้าง Active Citizens”
 • พัฒนาสินค้า หนังสือ สื่อการเรียนการสอน เนื้อหา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ตั้งแต่คิดสร้างสรรค์คอนเซ็ป สร้างทีมงาน จนสินค้าสำเร็จ ควบคู่กับการทำการตลาดไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ “ใช่” ในช่องทางที่ “ใช่”

เราเป็นสำนักพิมพ์ที่เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน ครอบครัว การเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายคือ

 • สร้างสินค้าที่ปู “เส้นทางการเรียนรู้” ให้และตอบโจทย์ผู้อ่าน 
 • เสาะหาต้นฉบับคุณภาพดีเยี่ยมจากทั่วโลก ที่สอดคล้องกับการสร้างคนเป็น Active Citizen
 • ทำงานสอดประสานระหว่างทีมสำนักพิมพ์ ทีมขายและการตลาด ด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
 • มีการบริหาร supply chain ที่มีประสิทธิภาพเพื่อบริหารสต๊อกและสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน

Publishing Director Job Scope:

 • เป็นผู้นำและบริหารกระบวนการพัฒนาสินค้า ตามแผนการผลิต
 • รับผิดชอบผลกำไร-ขาดทุนของทีม
 • กระบวนการทำงานเริ่มตั้งแต่

o   เสาะหา “ต้นฉบับที่ใช่”

o   สร้างทีม Product Managers ที่แข็งแกร่ง

o   จัดพิมพ์หนังสือและสินค้าออกมาด้วยคุณภาพดีเยี่ยม ด้วยกระบวนการ Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพ

o   ทำการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและเหมาะกับช่องทางการขาย 

Qualifications:

 1. มี passionate เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมด้วยการอ่านและการเรียนรู้  Creative + Proactive + มีภาวะผู้นำ.
 2. ทำงานเป็นทีม + มี Growth Mindset.
 3. มีประสบการณการบริหารองค์กร + การบริหารทีม + การบริหารโครงการ อย่างน้อย 3 ปี 
 4. มีความเข้าใจเรื่อง Digital Transformation และผลกระทบของมันต่อกระบวนการทำงานและวิธีการเรียนรู้ 
 5. มีทักษะคิด วิเคราะห์ ใช้ข้อมูลในการบริหาร (Data Driven + Analytical)
 6. รู้ภาษาไทยและอังกฤษดี หากรู้ภาษาที่ 3 ด้วยจะดีมาก 
 7. มีประสบการณ์ในงานสำนักพิมพ์ 
 8. วุฒิปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ/เกาหลี/จีน/ญี่ปุ่น
 9. ไม่จำกัดเพศ อายุ 35-45 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้บริหารระดับสูง
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

สำนักพิมพ์ที่มีความเชื่อมั่นว่า “หนังสือสร้างตัวตนได้” ที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักคิด ตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบ โดยใช้หลักคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่เป็นทักษะสำคัญของการสร้างคน เพื่อยกระดับคุณภาพของคนไทยให้เป็น Active Citizen

 นานมีบุ๊คส์ ดำเนินธุรกิจที่หลากหลายในเชิง Content Provider เราสร้างสรรค์หนังสือ และบริการด้านการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ทั้งธุรกิจสำนักพิมพ์ การให้บริการทางการศึกษาการให้บริการต่อกลุ่มธุรกิจในรูปแบบการตอบแทนสังคม การสร้างสรรค์กิจกรรมสื่อการเรียนรู้ การจัดค่ายกิจกรรม การอบรม สัมมนาสร้างสรรค์หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ

นอกจากนี้เรายังเปิดใจกว้างถึงวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของโลกที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

นานมีบุ๊คส์ ต้องการคนรุ่นใหม่ ที่มี Passion ในการทำงานเชิง Content DIGITAL การบริการด้านการศึกษา การคิดค้นนวัตกรรมการเรียนการสอน ไปจนถึงเทคนิเชี่ยนในแขนงต่างๆ เพื่อมาร่วมสร้างสรรค์ ดำเนินธุรกิจที่มีหัวใจแห่งการพัฒนาคนและสังคมไปพร้อมกัน ตามตำแหน่งงานดังนี้...

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจสื่อ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจการพิมพ์
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน