IT EduSoft Co., Ltd./บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด

Project Manager and Language Specialist/ผู้จัดการฝ่ายวิชาการและอบรมภาษาอังกฤษ

IT EduSoft Co., Ltd./บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด
THB 35,000 - THB 45,000 /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)
ลงประกาศเมื่อ 21 Nov 2020

Project Manager and Language Specialist/ผู้จัดการฝ่ายวิชาการและอบรมภาษาอังกฤษ

IT EduSoft Co., Ltd./บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • 3-5 years experience in English Language Teaching
 • Excel in Project Management and Blended Learning
 • Bachelor's Degree+ in Education/English

รายละเอียดงาน

Job Description and Responsibilities

English Language Training (will be incentivized)

 • Conduct onsite traditional group Face-to-Face (ต่างจังหวัด/นอกสถานที่) or Virtual Classroom (online) language training class/course
 • Teach/organize/manage General communicative English or exam prep (TOEIC, TOEFL, IELTS) or ESPs (English for Work, English for Engineering, English for Hospitality) classes/workshops (in groups) to beginners to advanced learner
 • Create course syllabus, agenda, outline, course materials, teaching/learning materials according to client’s needs analysis or work with outsourced specialists/teachers
 • Able to make use of English Discoveries e-learning platform to conduct the training with any pre-set classroom materials
 • Occasionally provide internal language training or workshops to sales and customer service team

Business Development 

 • Help create business strategic goals and supplementary products in alignment with pedagogical analysis or market opportunities.
 • Assist the sales team in product presentations (English language learning solutions - English Discoveries) or project pitches to help influence client purchasing decisions
 • Assist the marketing team in the marketing communication materials creation process e.g. product brochures, marketing kits, website information, or improve sales script writing (Not Compulsory)
 • Provide feedback or input in order to improve an existing e-learning platform and classroom materials 

Product Training (Train the Trainer)

 • Keynote speaker or assist key guest speakers at meetings/conferences presenting the following methodologies as follows: e.g. E-learning, Lesson Planning, Online Learning, Blended Learning, Synchronous Teaching, Communicative Teaching (CLT), or Technology in the Classroom
 • Provide product training to teachers/trainers: plan, prepare and deliver training workshops or webinars
 • Improve existing training materials and manage/outline the whole training process (e.g. training kits, presentation, teaching demo lessons (VDO), handouts, etc.)
 • Monitor progress and provide feedback to help manage trainee’s feedback

Project Implementation/Management (E-Learning)

 • Conduct pedagogical and needs analysis to provide solutions as follows: methods of instruction, suitable models of implementation, and implementation documents (e.g. welcome letters, plans of study, etc.)
 • Assist in the creation process of training materials e.g. PowerPoint presentation, product tutorials video, orientation video, training script, training agenda, project timeline (GAANT), or Learner’s KPIs
 • Co-manage ongoing projects with the customer service team to support customers from the initial stage to the end of the line (mainly any pedagogically related tasks
 • LMS management and report analysis of data (general excel format)
 • analyze/monitor/track learners progress reports and draw actionable conclusions, respond to data in reports (as required), Assigning alternative/additional content (as required), follow up with user’s retention and troubleshooting (as required/NOT Compulsory)
 • Curriculum creation for alternative/additional content, work with administrative team in creating extra content into the platform 

General Requirements

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 – 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท เป็นอย่างน้อย
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย เป็นอย่างดี (มีคะแนน TOEIC, TOEFL หรือ IELTS ประกอบ)
 • มีความสามารถในการประสานงาน การบริหารจัดการงานในระดับโครงการ และบริหารบุคลากรในทีมได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีความกล้าแสดงออก สามารถนำเสนอในที่สาธารณะได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถจัดทำเอกสารโครงการและร่างเอกสารทางราชการได้ เช่น แผนการสอน, MOU, มคอ. 3,โครงการ,ขอบเขตโครงการ เป็นต้น
 • มีความรู้ด้านการเป็นวิทยากรสอนภาษา (มีผลงานการเป็นวิทยากรประกอบ)
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการทำงานสายงานการศึกษา (การเรียนการสอนภาษา, การเรียนการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีร่วม, การสอนแบบออนไลน์)
 • มีความรู้และความเข้าใจในด้านคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยี เช่น e-learning, LMS, MOOC, etc. ในเกณฑ์ที่ดี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี 
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ 

Benefits: base + incentives: teaching/managing projects/commisions/เบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ำมัน/ค่าภาษา etc.

Location: Soi Samsen 9, Dusit, Bangkok

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จํากัด ผู้นำทางด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ปี คศ. 2000 ให้บริการวิชาการผู้เรียนภายใต้คอนเซ็ปต์การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยการบูรณาการปรับใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมในเรื่องภาษา และความรู้เกี่ยวกับทักษะทางด้านไอที และดำเนินธุรกิจรับเหมาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาและความรู้เรื่องเทคโนโลยีในการพัฒนาสร้างออกแบบ และเลือกสรรโซลูชั่น ที่ตอบโจทย์ความต้องการในการเรียนการสอน และการอบรม ไปจนถึงการบริการหลังการขายแบบครบวงจร เป็นตัวแทนจำหน่ายหลัก และผู้แทนจำหน่ายรายย่อยสินค้าประเภทฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ และคอร์สแวร์ โดยบริษัทฯมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นองค์กรระดับสากลมากกว่า 40 แบรนด์ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้รับความไว้วางใจให้ส่งมอบโครงการตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ กว่า 3,000 โครงการให้สถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 2,000 รายและให้บริการวิชาการ แก่ผู้เรียนมากกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ ตั้งแต่ ในระดับการศึกษาปฐมวัย จนถึงผู้เรียนในวัยทำงาน

IT Edusoft (Thailand) is the sole exclusive distributor of Language learning solution 'English Discoveries' in Thailand. English Discoveries is a product from Edusoft Ltd., a global provider of computer-assisted, English-language learning solutions, and a subsidiary of ETS, the creator of the world-renowned TOEFL® and TOEIC® tests.

Edusoft has twenty years of experience in developing and delivering effective technology-based educational solutions to language schools, universities and ministries of education in over thirty countries. The company offers customizable General English and Specific English courses from beginner to advanced levels, using the latest blended and distance learning methodology combined with advanced interactive technology.

The recent acquisition of Edusoft by ETS, the world authority in English assessment, has paved the way for a new, definitive Assessment and Learning solution for English language acquisition, unlike any other current market offering. Together, these two world-authorities in English language education offer the most effective, pedagogically-sound, field-proven, customized solution for your academic needs. The synergies between Edusoft and ETS have already brought to fruition the all new TOEIC® Official Learning and Preparation Course, theTOEFL® Junior™ English Learning Course, and the TOEFL® Primary™ English Learning Course

www.edusoftlearning.com (Thai website is currently under renovation)

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ค่ายานพาหนะ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ทำงานที่บ้าน
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)