Project Coordinator/ผู้ประสานงาน

Stem Education and Consultant Company Limited
THB 13,000 - THB 16,000 /เดือน (สามารถต่อรองได้)
ลงประกาศเมื่อ 22 Feb 2021

Project Coordinator/ผู้ประสานงาน

Stem Education and Consultant Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • project coordinator
 • ผู้ประสานงาน
 • ปริญญาตรี

รายละเอียดงาน

บทบาทความรับผิดชอบ

 • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและเครือข่ายเพื่อสนับสนุนงานภายในกลุ่มโดยเฉพาะการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเช่นด้าน agritech และด้านพลังงาน
 • ติดตามและช่วยสนับสนุนการดำเนินการโครงการด้านการศึกษาและโครงการอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ 
 • สรุปผลการประชุมและจัดทำรายงานฯ
 • สนับสนุนการดำเนินการด้านบัญชีโดยจัดเตรียมเอกสารการจ่ายเงินและจัดเก็บภาษี
 • สนับสนุนข้อมูลเพื่อการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลรวมพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามและเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการจัดการองค์ความรู้
 • สามารถปฎิบัติงานจากเวลางานปกติและไม่มีความรู้สึกอึดอัดใจในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • รับอื่น ๆ ตามที่ได้รับ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • เพศหญิงอายุไม่เกิน 26 ปี
 • มีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เน้น MS office

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานสัญญาจ้าง, งานเต็มเวลา, งานประจำ

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน