Slingshot Group Co., Ltd.

Project Consultant - Content Delivery: Digital Business/ที่ปรึกษาบริหารโครงการ - กิจการธุรกิจดิจิทัล

Slingshot Group Co., Ltd.
ช่วงเงินเดือนตรงกับที่ค้นหา เงินเดือนสามารถต่อรองได้ เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
ลงประกาศเมื่อ 16 Oct 2020

Project Consultant - Content Delivery: Digital Business/ที่ปรึกษาบริหารโครงการ - กิจการธุรกิจดิจิทัล

Slingshot Group Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Content Delivery: Digital Business
 • Assessment Center
 • Enthusiastic to gather new knowledge

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • บริหารโครงการ- ธุรกิจดิจิทัล
  • รับผิดชอบงานในส่วนการส่งมอบงานด้านระบบออนไลน์ที่จัดให้กับลูกค้า ทั้งในแง่นัดหมายเปิดระบบออนไลน์ ดูแลความเรียบร้อยจนการดำเนินการแล้วเสร็จ
  • บริหารจัดการ ดำเนินการหลักสูตรออนไลน์ร่วมกับวิทยากร ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และทำรายงานสรุปผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
 • บริหารระบบแบบประเมินออนไลน์ (Assessment Center)
  • บริหารดูแลและจัดการระบบแบบประเมินออนไลน์ ทั้งก่อน ระหว่างและหลังโครงการ
 • ดูแลงานบริการลูกค้าในการจัดอบรม
  • ประสานงาน ติดตาม ดำเนินการ และอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่ช่วงเตรียมการอบรม ระหว่างอบรม และหลังจากอบรมให้กับลูกค้าและวิทยากร รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และทำรายงานสรุปผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

การศึกษาและประสบการณ์:

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ การจัดการ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษาหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลการเรียนดีต่อเนื่อง เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.90
 • มีประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 1 ปี

คุณสมบัติและความสามารถเฉพาะบุคคล:

 • สัญชาติไทย อายุ 23-30 ปี 
 • มีใจรักการบริการ มีความสุขเมื่อได้สร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่าย
 • มีความรู้และสนใจด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบพบผู้คนใหม่ ๆ
 • ขวนขวายเรียนรู้ พัฒนาตนเองและงาน
 • ทำงานได้หลากหลาย ภายใต้ภาวะกดดันและเวลาที่กำหนด
 • เรียนรู้เร็ว ปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ใส่ใจ ละเอียดรอบคอบ วางแผนในการทำงาน
 • กระตือรือร้น แคล่วคล่องว่องไว และตรงต่อเวลา
 • ไปทำงานต่างจังหวัดได้ เดือนละ 1 – 2 ครั้ง
 • มีใบขับขี่และรถยนต์ของตนเอง

ความรู้และความชำนาญพิเศษ:

 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, Power Point) ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Office for Mac
 • สามารถใช้โปรแกรมหรือแอพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับการทำสื่อ เช่น ตัดต่อภาพ วิดีโอคลิป หรือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
 • มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษทั้งการพูด การอ่าน และการเขียนในระดับดี (เทียบเท่า TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
1 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Slingshot Group

Leadership . Thailand . The World


Slingshot Group 
is one of the leading HR consulting firms in Thailand and is widely recognized among the human resources community. Slingshot Group is based in Thailand and is expanding solutions to Indo-China markets.

Slingshot Group was founded in 2004 by Mr. Apiwut Pimolsaengsuriya, along with a group of veteran consultants and executives who possess more than 20 years of working and consulting experience.

Slingshot Group is inpartnership with global strategic partners to deliver world-class solutions of high-quality organizational & people development services combining international experience with local understanding.

For two consecutive years, Slingshot Group won an Excellence in Practice Citation Award from Association for Talent Development or “ATD” (formerly the American Society for Training and Development “ASTD”) for a Talent Management project in 2007 and Executive Coaching in 2008.  Slingshot Group is the first and only firm in South East Asia that has won the Excellence in Practice awards from ATD.  In addition, Slingshot Group’s professionals and associate consultants are globally recognized in the industry.

Slingshot Group is currently helping Thai leaders aspire to world-class standards, assisting foreign leaders and addressing the unique challenges and opportunities being faced by more than 300 organizations in both public and private sectors within Thailand and Indochina.

Slingshot Group believes that people are at the core of strong organization.  The center of the new logo symbolizes this belief with the “Ren” Chinese character which means, “People” and the tree that grows from it.  The Slingshot name implies our belief in simple, practical and effective solutions.

Slingshot Group’s environment is both challenging and supportive. We offer our employees the benefits with the opportunity to develop their professional skills to advance & learn alongside accomplished business leaders.

“Slingshot Group is searching for energetic and resourceful employees to join the team. The employees will be provided a combined exciting environment with opportunity to cultivate talents and apply a variety of skills to make a meaning difference, and a remuneration package that includes a competitive base salary, performance bonus, sales incentive, provident fund, group life Insurance & medical healthcare, mobile phone & traveling allowance and flexible working environment with 5 days /week.  Base salary will be commensurate with qualifications and work experiences.

If you are looking for an ambitious new working environment to test and grow your skills and interested in a new career opportunity that will allow you to make a profound impact on others and the community. If you want to work for a company where you feel that you are making a meaningful difference in the world. Slingshot Group is the workplace for you - join us to create real difference today.

"When opportunity knocks, don't let fear hold you back. Open the door and embrace the opportunity that has come forth.”


Office Location*

1011 Supalai Grand Tower, 14th Floor, Unit 1402 Rama 3 ​Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120 Telephone:  02 683 3356 to 58 Email: [email protected]  Website: www.slingshot.co.th

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)