Business Services Alliance Co., Ltd.

Programmer C# / SQL หรือมีความรู้ AS400 (ปฏิบัติงาน จ.ระยอง)

Business Services Alliance Co., Ltd.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 13 Jan 2021

Programmer C# / SQL หรือมีความรู้ AS400 (ปฏิบัติงาน จ.ระยอง)

Business Services Alliance Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • C# ,SQL
  • Programmer
  • มีพื้นฐาน AS400 พิจารณาพิเศษ

รายละเอียดงาน

+ เพศชาย 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์

+ มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม  C# ,SQL

+ มีใบขับขี่รถยนต์

+ ปฏิบัติงานจันทร์ – ศุกร์

- ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมของบริษัทให้
  มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอย่าง
  สม่ำเสมอ

- เขียนโปรแกรมภาษา C#และ SQL ได้
  เป็นอย่างดี

- แก้ปัญหาตวจสอบ โปรแกรมที่บริษัท
  จัดทำขึ้นให้กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องได้

***เงินเดือนขึ้นประสบการณ์***

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
1 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานสัญญาจ้าง, งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัท Business Services Alliance (BSA) เป็นองค์กรที่เป็นกลไกให้กับกลุ่ม ปตท. ในการบริหารจัดการแรงงาน outsourcing แบบครบวงจร และสามารถบริหารจัดการให้เกิดกำไรแก่ธุรกิจอย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการดูแลพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา