S & Sons Trading Co., Ltd.

Production Staff ( ประจำโรงงานบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี )

S & Sons Trading Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 27 Nov 2020

Production Staff ( ประจำโรงงานบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี )

S & Sons Trading Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ควบคุมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ของสก๊อต
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

รายละเอียดงาน

ลักษณะงาน:

 • ควบคุมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ของสก๊อต

คุณสมบัติ: 

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และมีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ : ปฎิบัติงานที่โรงงานบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ทำงาน: วันจันทร์-วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์  เวลา 08.00 น.-17.00 น.

สวัสดิการ

 • เงินเดือน
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)