SAMAPHAN HEALTH CO., LTD.

Product Specialist/ นักกายภาพบำบัด/

SAMAPHAN HEALTH CO., LTD.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 02 Mar 2021

Product Specialist/ นักกายภาพบำบัด/

SAMAPHAN HEALTH CO., LTD.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • วุฒิปริญญาตรีกายภาพบำบัด
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี
 • ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

รายละเอียดงาน

รูปแบบการทำงาน :งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน :กรุงเทพ เขตบางกะปิ
วันทำงาน :จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำงาน :08:30 - 17:30

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สามารถจัดอบรม ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์กับบุคคลากรทางการแพทย์ ร้านค้า และพนักงานขายได้
 • จัดการและดำเนินกิจกรรมการขาย และการตลาดโดยมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
 • วิเคราะห์หาช่องทางการขายและการตลาดเพื่อนำไปปรับปรุงการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
 • วิเคราะห์คู่แข่งและความเคลื่อนไหวคู่แข่งพร้อมเสนอแนะการตลาดและทีมขาย
 • ร่วมมือกับทีมขายเพื่อพัฒนาแผนการขายและการตลาด

คุณสมบัติ

 • อายุ 25 - 35 ปี
 • จบปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัด
 • มีประสบการณ์ 2 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ทำงานกับบุคลากรทางการแพทย์ได้
 • สามารถผลักดันโครงงานให้สำเร็จ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด

ประกอบกิจการธุรกิจ เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ ยา และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เริ่มทำธุรกิจด้วยความปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ตั้งแต่ปี 2534และดำเนินธุรกิจได้ด้วย
ความมุ่งมั่นในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่จะให้คุณสามารถที่จะดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองที่บ้าน
และเสริมสร้างสุขภาวะให้ทุกๆวันเป็นวันที่ดี

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่ายานพาหนะ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง