GLOBISH ACADEMIA (THAILAND) CO., LTD.

Product Coordinator (Chinese speaking & reading)

GLOBISH ACADEMIA (THAILAND) CO., LTD.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 23 Feb 2021

Product Coordinator (Chinese speaking & reading)

GLOBISH ACADEMIA (THAILAND) CO., LTD.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ยินดีรับเด็บจบใหม่
 • เวลาทำงาน : 11:30-20:30 น.
 • สถานที่ทำงาน : Spring Tower สถานีรถไฟฟ้าราชเทวี

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประสานงาน เข้าร่วมและจัดประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาคอร์สเรียนต่าง ๆ กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามผลลัพธ์จากการประชุมและตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังการประชุม
 • จัดทำรายงานและนำเสนอ ความคืบหน้า/ปัญหาหน้างานพร้อมเสนอแนวแก้ไขแก่หัวหน้างาน
 • ติดตามผลของโครงการพัฒนาคอร์สเรียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม วันเวลาที่กำหนด
 • ให้การช่วยเหลือและสนับสนุน Product Owner ในการพัฒนาคอร์สเรียนต่าง ๆ ของสถาบัน 

คุณสมบัติ

 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
 • มีปฏิภาณไหวพริบในการทำงานได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ โดยเฉพาะทักษะการอ่านและการพูด
 • สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ได้ (หยุด 2 วันในวันธรรมดา)

เวลาทำงาน: 11:30-20:30 น.

สถานที่ทำงาน: Wework อาคาร Spring Tower ติดสถานีรถไฟฟ้าราชเทวี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา

ข้อมูลบริษัท

Globish Academia, one of the fastest growing Ed-tech startups in Thailand.

โกลบิช แพลตฟอร์มการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่จะทำให้คนไทยสื่อสารภาษาอังกฤษได้จริง! ก่อตั้งเมื่อปี 2014 จากการนำโมเดลรูปแบบการเรียน วิดีโอคอลที่ประสบความสำเร็จในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี มาประยุกต์ให้เข้ากับนักเรียนชาวไทย ให้ได้เรียนในคลาสสด ออนไลน์ กับคุณครูชาวต่างชาติผ่านระบบวิดีโอคอล บนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ของตัวเอง  โกลบิช ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้บริษัทชั้นนำมากมาย และนักเรียนอีกกว่า 5,000 คน 

เรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาทักษะภาษาของคนไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากล จึงไม่หยุดที่จะพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยีและสิ่งที่ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน  ทีมโกลบิช เปิดรับคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการพื้นที่ในการแสดงศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่มีความฝัน ชอบเรียนรู้ และต้องการที่จะพัฒนาตัวเอง มาพัฒนาประเทศไทยไปพร้อมๆกัน

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, เงินโบนัสตามผลงาน