Clover Power Co., Ltd./โคลเว่อร์ พาวเว่อร์

Procurement Manager/ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

Clover Power Co., Ltd./โคลเว่อร์ พาวเว่อร์
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 02 Mar 2021

Procurement Manager/ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

Clover Power Co., Ltd./โคลเว่อร์ พาวเว่อร์

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าใจข้อกำหนด และเงื่อนไขทางการค้า
 • ประสบการณ์ทำงานในการจัดซื้อเครื่องจักร

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. จัดซื้อจัดจ้างงานรับเหมา งานบริการ และงานโครงการก่อสร้างแบบ Turn-key ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
 2. จัดซื้อจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากทั้งในและต่างประเทศ
 3. จัดซื้อจัดหาเครื่องมือ วัสดุสำนักงาน และสินค้า หรือบริการอื่นๆ ตามที่ได้รับการขอซื้อ
 4. ออกข้อกำหนด ประเมินราคา และข้อตกลงในการขาย/การให้บริการ ตลอดจนการเลือกซัพพลายเออร์ / ผู้รับเหมา (Sourcing and Recommendation)
 5. ประเมินผู้จัดจำหน่าย รวมถึงผู้รับจ้าง (Supplier Assessment and Evaluation)
 6. ติดตามสินค้า และการจัดส่งให้เป็นไปตามที่ผู้ขอซื้อกำหนด
 7. ปรับปรุง และดูแลฐานข้อมูลของระบบการสั่งซื้อ รวมถึงข้อมูลรายชื่อผู้จัดจำหน่าย
 8. บริหารสัญญาจ้างเหมา สัญญารับจ้างช่วงทั้งสินค้า และการบริการ (Contract Management)
 9. จัดทำรายงาน ประเมิน และวิเคราะห์ การจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ และประจำเดือนนำเสนอแก่ผู้บริหาร (Reporting)
 10. บริหารทีมงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานที่ดี

คุณสมบัติ 

 1. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 8 ปี ในการจัดซื้อเครื่องจักร จัดจ้างในธุรกิจก่อสร้างหรือโครงการ EPC
 3. มีทักษะการจัดหา เช่น การต่อรอง เร่งรัด การจัดการ และบริหารสัมพันธ์กับคู่ค้า
 4. เข้าใจข้อกำหนด และเงื่อนไขทางการค้าที่เกี่ยวกับการจัดหาสินค้า และบริการทั้งการสั่งซื้อสินค้าในประเทศและต่างประเทศ (Incoterms /International Commercial Terms)
 5. มีความซื่อสัตย์ สุจริต เชื่อถือได้ และเป็นธรรม
 6. มีทักษะการวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา รวมถึงการคิดเชิงตรรกะ
 7. วางแผน และจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี
 8. ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 9. มีความความเป็นผู้นำ มั่นใจในตนเอง มีความละเอียดรอบคอบ และมีปฏิภาณไหวพริบ
 10. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
8 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Clover Power Co., Ltd. (Power Plant company of SBANG Group)

SBANG established in year 2005, SBANG is now recognized by customers as well as our partners as the qualified EPC (Engineering, Procurement & Construction) turn-key contractor for Renewable Energy Power Plants Biomass and Waste To Energy (WTE).

We have eventually diversified to be a developer and investor for RE projects in Thailand and Overseas.

Throughout a number of projects consist of biomass power plants, waste management facilities and WTE power plants which are both under operation and under construction, SBANG has gained our expertise in integrated system design, construction management and operation and maintenance of RE projects.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง