Major Development Public Company Limited

PR Manager

Major Development Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 21 Jan 2021

PR Manager

Major Development Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • PR
 • การตลาด
 • อสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์ข้อมูลแบรนด์คู่แข่ง ลูกค้าในเชิงการสื่อสารทางการตลาด ภาพลักษณ์ กิจกรรมทางการตลาด การบริการ และสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • วางแผนการสื่อสารองค์กรทั้งในส่วนของการตลาด การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)  และสนับสนุนการสร้าง
  ให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์ (CRM)  และส่งเสริมบุคลากรภายในองค์กรให้มีความเข้าใจในแบรนด์มากขึ้น (Internal Branding)
 • ให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์ (CRM)  และส่งเสริมบุคลากรภายในองค์กรให้มีความเข้าใจในแบรนด์มากขึ้น (Internal Branding)
 • ควบคุมและจัดทำมาตรฐานการสื่อสารองค์กร แบรนด์ สำนักงานขาย บริการหลังการขาย พนักงานขาย พนักงานต้อนรับ อุปกรณ์ต่างๆ ของ MAJOR DEVELOPMENT และบริษัทในเครือเพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • บริหารจัดการงบประมาณให้บรรลุผลตามแผนงานที่กำหนดไว้ รวมถึงควบคุมการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลลัพธ์หรือเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • สนับสนุนหรือส่งเสริมดูแลภาพรวมของการสื่อสารการตลาด สื่อประชาสัมพันธ์ของแบรนด์องค์กรและแบรนด์โครงการต่างๆ ในช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง หรือเป็นไปในทิศทางที่ส่งเสริมกับภาพลักษณ์ขององค์กร เกิดความน่าเชื่อถือและขยายไปยังกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • รับผิดชอบจัดหาพันธมิตร (Partner) ทางการตลาด เพื่อขยายฐานกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมภาพลักษณ์ การทำกิจกรรม หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า
 • ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน, KOLs, Influencers ในทุกแขนง  เพื่อสร้างให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร และแบรนด์อย่างยั่งยืน รวมถึงขยายฐานจนองค์กร และแบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
 • สนับสนุนวางแผนงาน และดำเนินกิจกรรมหรือสื่อสารการตลาด  เพื่อขยายกลุ่มลูกค้า รักษาฐานลูกค้าและสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ (CRM) อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง
 • บริหารงานและควบคุมข้อมูลในทุกช่องทางหลักในการสื่อสารขององค์กร เช่น Corporate Website, Corporate
 คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านการตลาด / การจัดการ / บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป ด้านการตลาด / อสังหาริมทรัพย์ / แผนกบริการลูกค้า / หรือในอุตสาหกรรมใกล้เคียงและอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการหรือหัวหน้างาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (PR) งานแถลงข่าว (Press conference) งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ (Media relations)
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์หรือใกล้เคียง
 • ชอบการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร มีความคิดสร้างสรรค์ กล้านำเสนอความแตกต่าง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกับแผนกที่หลากหลาย
 • จัดทำแผนการตลาด ,วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและคู่แข่ง และสามารถนำเสนอข้อมูลได้
 • จัดงานแถลงข่าวและประสานงานสื่อมวลชน, สื่อมวลชนสัมพันธ์
 • มีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน และเขียน


Recruitment Center @Major Development

สำนักงานใหญ่ ชั้น 18 อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ 
141 ซอยทองหล่อ 10 สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณภากร  02-392-1111#1201 
Line ID @mdecareers
 e-mail : [email protected] major.co.th  


www.major.co.th 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน