Y.M.F. International Thai Co., Ltd.

PPC Officer/เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

Y.M.F. International Thai Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 21 Nov 2020

PPC Officer/เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

Y.M.F. International Thai Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อุตสาหกรรมเสื้อผ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. จัดทำแผนการผลิตขั้นต้นให้สอดคล้องกับกำลังการผลิต และมาตรฐานกำลังการผลิต(Capacity) เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 2. ประสานงาน ตรวจสอบกับแผนกจัดซื้อเกี่ยวกับกำหนดการส่งมอบวัตถุดิบ (Raw Material) และวัสดุการจ้างผลิต (Outsource) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับปริมาณ หรือกำหนดส่ง แตกต่างไปจากแผนการรับวัตถุดิบและจะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
 3. ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ผลิต(Shop Floor)  และตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนตารางการผลิตหลัก( Masterplan )เพื่อบันทึกข้อมูลจำนวนการผลิต, สถานะความพร้อมของทรัพยากรการผลิต, รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 4. จัดทำเอกสารใบสั่งผลิต (Order Sheet), ตารางส่งมอบสินค้า (Chart Cargo)  ส่งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ก่อนดำเนินการเพื่อขอนุมัติ  
 5. ดำเนินการให้มีการประชุมประจำสัปดาห์ร่วมกับส่วนงานผลิต, แผนกควบคุมคุณภาพ และจัดทำบันทึกการประชุม รวมถึงการเข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 6. ประสานงานกับฝ่ายจัดการสินค้า เพื่อยืนยันหลังจากการแจ้งการเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าที่อาจเกินหรือน้อยกว่าจำนวนคำสั่งซื้อ เพื่อปรับปรุงแผนการผลิตย่อยเป็นกรณี ๆ ไปน็นก 
 7. จัดทำตารางส่งมอบสินค้า เพื่อส่งให้กับฝ่ายจัดการสินค้า
 8. ตรวจนับสินค้าในไลน์การผลิตประจำเดือนกับฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นประจำทุกเดือน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
 9. รวบรวมข้อมูลการผลิตจากระบบ ERP เพื่อนำมาจัดทำรายงานสรุปผลการจ่ายเงินจูงใจในการผลิต ( Incentive)  เพื่อส่งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบก่อนนำเสนอขออนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายผลิต
 10. จัดทำแผนการรับ-ส่งงานประจำสัปดาห์ เพื่อจองการใช้รถสำหรับขนส่งสินค้าที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละเที่ยวการขนส่ง

คุณสมบัติตำแหน่งงาน
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศีกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ Supply chain Management หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้การใช้งาน MS Office ในระดับดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

YMF International (Thai) Co., Ltd. is a leading fashion garment and apparel manufacturer in Thailand. We have been in business for 27 years with over 400 employees. Our 2 factories located in Nonthaburi and Burirum province of Thailand. Now, our 2 brand products(licensed YaccoMaricard and Shaka ) are sold in the leading department stores and at our own retail shops in fine boutique area. In addition to our retail operation, we also export our product to England and Japan. With our rapid growth and continuous expansion, we are looking for qualified person to join us for the following position

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)