Pacific Pipe Public Company Limited

Plant Director/ผู้อำนวยการโรงงาน

Pacific Pipe Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 23 Feb 2021

Plant Director/ผู้อำนวยการโรงงาน

Pacific Pipe Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรม
 • ประสบการณ์ทางด้านการผลิต 7 ปี
 • ประสบการณ์การบริหารงาน 5 ปี

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบในการผลิตการจัดซื้อและการดำเนินงานในการส่งมอบสินค้า รวมถึง กิจกรรมต่างที่สนับสนุนการผลิต วิศวกรรม วางแผนการลิต และระบบบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • จัดทำรายงานผลการผลิต และพัฒนาและดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
 • จัดทำงบประมาณ และวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการผลิต
 • กลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับกลยุทธ์การผลิต

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรม /  ปริญญาโท ( MBA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ทางด้านการผลิตหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องมากกว่า 7 ปี
 • มีประสบการณ์การบริหารงานมามากกว่า 5 ปี

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ปรับเงินประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ อาทิเช่น งานอุปสมบท งานมงคลสมรส และอื่นๆ
 • ฝึกอบรมตามความเหมาะสมของตำแหน่ง
 • กิจกรรมอื่นๆที่จัดให้แก่พนักงาน อาทิเช่น งานกีฬาสี งานปีใหม่ ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์พระประแดงและศูนย์มหาชัย

สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์

คุณวันจันทร์ 02-679-9000 ต่อ 1206 หรือ 091-818-6074

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1168/68-69 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4

แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

การเดินทาง MRT สถานีลุมพินี (ทางออก 1)

โทร 02-679-9000

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

Pacific Pipe Public Company Limited or “PAP” is one of the top-3 steel-pipe manufacturers in Thailand with expertise and experience by almost 40 years. We offer many types of steel-pipes; round black steel-pipes, round galvanized steel-pipes, square pipes, rectangular pipes and other related products over 3,000 directories that have been certified by various international standards. Recently, we also have customers in many countries over Europe, America and Asia teritory.
Further, we also produce as per specific order qualified to all international standards in order to fulfill precise requirements of both local and oversea customers through advanced technological facilities, sophisticated equipment and modern machines controlled by our high-skilled engineers and technicians with superior management team. We have successfully maintained our world-class quality products and outstanding quality deliveries, and thus, to fulfill high-level of our customer’s satisfaction.

Pacific Pipe Public Company Limited or “PAP” is the leader in steel-pipe manufacturers in Thailand with expertise and experience by almost 40 years. We offer many types of steel-pipes; round black steel-pipes, round galvanized steel-pipes, square pipes, rectangular pipes and other related products over 3,000 directories certified by various international standards. Recently, we have customers in many countries over Europe, America and Asia teritory.

Further more, we also produce as per specific order qualified to all international standards in order to fulfill precise requirements of both local and oversea customers through advanced technological facilities, sophisticated equipment and modern machines that are controlled by our high-skilled engineers and technicians with superior management team. We have successfully maintained our world-class quality products and outstanding quality deliveries to fulfill high-level of our customer’s satisfaction.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน