BDMS Wellness Clinic Co., Ltd.

Pharmacy Manager/ผู้จัดการฝ่ายเภสัชกร

BDMS Wellness Clinic Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 02 Mar 2021

Pharmacy Manager/ผู้จัดการฝ่ายเภสัชกร

BDMS Wellness Clinic Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ผู้จัดการฝ่ายเภสัชกร (Pharmacy Manager)
 • เวชศาสตร์ด้านการชะลอวัยและ Compounding Pharmacy
 • ประสบการณ์ระดับหัวหน้าขั้นต่ำ 5 ปี

รายละเอียดงาน

วัตถุประสงค์:

ร่วมกับผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย ในการกำหนดนโยบายและมาตรฐานของงานบริการเภสัชกรรมที่รับผิดชอบ ( operation) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามนโยบายที่กำหนดไว้

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • จัดทำแผนพัฒนาและบริหารจัดการงานบริการเภสัชกรรมที่รับผิดชอบ (operation) ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาชีพและนโยบาย รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
 • พัฒนาช่องทางในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าส่งเสริมให้มีการให้พนักงานนำเสนอความคิดเห็น และติดตามและจัดการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
 • กำหนดเป้าหมาย และ นโยบายในการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม(operation) รวมทั้งแผนงบประมาณทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและมาตรฐานที่กำหนด
 • วิเคราะห์ และจัดทำแผนงบประมาณ ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ให้สอดคล้องกับ แผนระยะสั้นและระยะยาว และ ควบคุมให้เป็นไปตามที่กำหนด
 • วางแผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนที่กำหนด

คุณสมบัติ:

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท คณะเภสัชศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ด้านการชะลอวัยและ Compounding Pharmacy พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทำงานระดับหัวหน้างานขั้นต่ำ 5 ปี
 • มีทักษะในแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอ และรายงานผล
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

ผู้สมัครที่สนใจกรุณาส่ง Resume พร้อมเงินเดือนที่คาดหวัง

LIVE LONGER, HEALTHIER & HAPPIER

BDMS Wellness Clinic

2/4 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

BTS Ploenchit

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
10 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

โครงการ BDMS Wellness Clinic เป็นโครงการจากบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ บนถนนวิทยุ ด้วยพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่จะช่วยตอบสนองวิถีชีวิตของสังคมยุคใหม่ โดยเป็นการให้บริการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นด้านเวชศาสตร์การป้องกัน และเสริมสร้างสภาวะสุขภาพให้ผู้มารับบริการมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยการรวบรวมแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันจากทั่วโลก และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาให้เป็น “ศูนย์สุขภาพครบวงจร” แห่งแรกในเอเชียที่มีมาตรฐานสากล

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ค่าตอบแทนพิเศษ, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน