Intellectual Design Group Co., Ltd.

Patent Agent/Engineer (Electronics, Chemical, Mechanical, or Computer Engineering Field)/ตัวแทนสิทธิบัตร (วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์ เคมี เครื่องกล คอมพิวเตอร์)

Intellectual Design Group Co., Ltd.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 21 Jan 2021

Patent Agent/Engineer (Electronics, Chemical, Mechanical, or Computer Engineering Field)/ตัวแทนสิทธิบัตร (วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์ เคมี เครื่องกล คอมพิวเตอร์)

Intellectual Design Group Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Special interest in IP & Innovation field
 • Male/Female, Fast Learner, English Speaking
 • Strong technical backgrounds in engineering/tech

รายละเอียดงาน

Job Descriptions:

 • Intellectual Property Consulting, especially with regards to the protection of creative works, brands, and innovation with intellectual properties, including acting as a litigation attorney or expert witness for IP and related areas of law. 
 • Innovation Design & Development Consulting, especially with regards to the commercialization and promotion of innovation and intellectual properties, including technology transfer.
 • Acting as patent agent for drafting, filing, translating, prosecuting of patents related to engineering and technology
 • Acting as Patent agents for handling filing and registration tasks. 

All Candidates must possess the following qualities:

 • Male / Female
 • At least a Bachelor's degree in electrical, chemical, mechanical, or computer engineering
 • Experienced in IP management, searched patent databases, previously drafted patent applications, petty patents with all relevant documents will be an advantage.
 • Has special interest in the field of Intellectual Property  
 • Professional level of using Microsoft Office applications (if possess abilities to use Adobe Illustrator & Photoshop will be a plus) 
 • Excellent English Skills & Ability 
 • Must possess the following qualities: highly responsible, eager to learn, detail-oriented, flexible, analytical, organized, fast execution, team work, good morale and attitude towards work and clients, and open-minded.
 • Can start working anytime from Mar 2021 at our main office at Sanambinnam 

รายละเอียดงาน:

 • ช่วยแนะนำและให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะเรื่องการสร้างและปกป้องนวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ  อาจจะรวมถึงการเป็นตัวแทนหรือพยานฟ้องร้อง ดำเนินคดีด้านทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ให้คำปรึกษาและส่งเสริมเรื่องการออกแบบพัฒนานวัตกรรม/ทรัพย์สินทางปัญญา และการนำนวัตกรรม/ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึง การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 • สืบค้น ยกร่าง แปล และเป็นตัวแทนยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
 • ดำเนินการเป็นตัวแทนจดสิทธิบัตรพร้อมกับจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ:
 • ชาย/หญิง 
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะด้านเครื่องกล เคมี  อิเล็คทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการ IP จะพิจารณาเป็นพิเศษ (เคยสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร, เคยร่างคำขอสิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตร โดยทราบถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด)
 • สนใจเรียนรู้งานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นพิเศษ
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office, (ถ้ามีความสามารถด้าน Adobe Illustrator & Photoshop จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
 • มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
 • ต้องมีความรับผิดชอบสูง ใฝ่รู้ มีความละเอียดสูง มีความยืดหยุ่น สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถจัดระเบียบการทำงานให้เสร็จทันกำหนดได้ สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ดี มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นคนเปิดกว้าง
 • สามารถเริ่มงานได้ตั้งแต่ มีนาคม 2564 ณ ออฟฟิศ ณ ถนนสนามบินน้ำ นนทบุรี 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา

ข้อมูลบริษัท

Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd. is a business consulting firm specializing in Intellectual Property (IP) law, branding, and IP commercialization services. We have a dynamic team of Intellectual Property attorneys, patent engineers, and designers to help our clients turn their ideas into best products and services.

บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด หรือ ไอดีจี เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างแบรนด์ และพัฒนานวัตกรรม เรามีทีมงานนักกฎหมาย ตัวแทนสิทธิบัตร และนักออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปกป้องและแปลงไอเดียของลูกค้าให้กลายเป็นสินค้าและบริการที่ดีที่สุด 

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทุนการศึกษา, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ค่าตอบแทนพิเศษ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง