Thai Rotary Engineering Public Company Limited

Painting Inspector (Contract 11 Months)

Thai Rotary Engineering Public Company Limited
ช่วงเงินเดือนตรงกับที่ค้นหา เงินเดือนสามารถต่อรองได้ เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
ลงประกาศเมื่อ 27 Oct 2020

Painting Inspector (Contract 11 Months)

Thai Rotary Engineering Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบงานก่อสร้าง
 • มีความรู้และประสบการณ์ในระบบ ISO 9001

รายละเอียดงาน

Qualifications:

 • ชาย / หญิง , อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทั่วไป
 • ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบงานก่อสร้าง Tank หรือ Pressure Vessel และ Heat Exchanger หรือ Piping หรือ Steel Structure
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในการตรวจสอบงานเตรียมพื้นผิวและเคลือบผิวงานตามมาตรฐานสากล เช่น SSPC หรือ อื่น ๆ 
 • มีประสบการณ์ด้านการตีความของมาตรฐานสากล
 • มีความรู้และประสบการณ์ในระบบ ISO 9001
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ดี
 • ความรู้ด้านวัตถุดิบ กระบวนการ ของงานเตรียมพื้นผิว และทำสี
 • ความรู้มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
 • สายตาปกติและไม่บอดสี

 Responsibilities:

ด้านประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า

 • จัดเตรียมขั้นตอนการตรวจสอบงานเตรียมพื้นผิว และงานเคลือบผิวตามข้อกำหนดของงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการตรวจสอบและตรวจตรา

 ด้านการตรวจสอบวัตถุดิบ

 • ตรวจสอบ การรับวัตถุดิบก่อนการเตรียมพื้นผิว และการเคลือบผิว เพื่อป้องกันวัตถุดิบที่ไม่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนด เข้าไปในกระบวนการ
 • จัดเตรียม เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจรับวัตถุดิบ ให้เหมาะสม
 • ตรวจสอบการจัดเก็บวัตถุดิบ
 • ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาของคุณภาพ, ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ เพื่อดำเนินการตรวจรับและฝ่ายการผลิต เพื่อจัดส่งข้อมูลการตรวจสอบวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์

 ด้านการตรวจสอบกระบวนการผลิต

 • เข้าร่วมประชุม Pre Inspection Meeting
 • จัดเตรียมแบบฟอร์มในการตรวจสอบ รายงานการเตรียมพื้นผิว และการเคลือบผิว
 • จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบระหว่างการเตรียมพื้นผิว และงานทำเคลือบผิวให้เหมาะสม รวมถึงตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องมืออยู่ในสภาพสมบูรณ์และได้รับการสอบเทียบก่อนนำไปใช้
 • ตรวจสอบขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว และการเคลือบผิว
 • ตรวจสอบการเตรียมพื้นผิว และการเคลือบผิวระหว่างการดำเนินงาน ตามขั้นตอนการตรวจสอบที่ระบุใน แผนการตรวจสอบ
 • เข้าร่วมตรวจสอบ, ตรวจสอบระหว่างการทำงาน และบันทึกช่างเตรียมพื้นผิว และช่างเคลือบผิวที่มีคุณสมบัติที่สามารถทำงานได้ตามข้อกำหนดของงานแต่ละงาน
 • ตรวจสอบความเหมาะสมของอุปกรณ์เตรียมพื้นผิวและการเคลือบผิว
 • ตรวจสอบการทดสอบการเตรียมพื้นผิว หรือการเคลือบผิวตามข้อกำหนด
 • จัดทำรายงานการตรวจสอบตามรายการที่ 3 ด้านบน
 • ตรวจสอบอุณหภูมิอากาศ, จุดน้ำค้าง, ความชื้นสัมพัทธ์
 • จัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001และ TIS/OHSAS 18001
 • รายงานความคืบหน้า ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
 • จัดทำรายงานของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและติดตามการแก้ไข
 • แก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้า


Contact
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
168 หมู่ 5 Tambon Samnak Thon Ban Chang Rayong 21130
Tel :038-923-500 ต่อ 1015 , Fax : 038-923-549
 www.rotaryeng.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
อนุปริญญา
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานสัญญาจ้าง, งานชั่วคราว
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

ดำเนินธุรกิจ ออกแบบ ก่อสร้าง คลังบรรจุภัณฑ์และน้ำมัน และติดตั้งอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและน้ำมัน

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, บริการรถรับส่งพนักงาน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)