PR9 Corporation Co., Ltd.

Operation Director/ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

PR9 Corporation Co., Ltd.
THB 30,000 - THB 45,000 /เดือน (สามารถต่อรองได้)
ลงประกาศเมื่อ 02 Mar 2021

Operation Director/ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

PR9 Corporation Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • มีความรู้การบริหารการปฏิบัติการ Operation managem
  • บริหาร Stock Forecast & Fulfill
  • บริหารทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

                - ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ / บริหารจัดการ / บริหารทั่วไป / การตลาด / หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

                - ไม่จำกัดเพศ  อายุ 38 -45 ปี

                - มีประสบการณ์การทำงานด้านงานบริหาร 10 ปีขึ้นไป

                - เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการไม่ต่ำกว่า 5  ปี

                - สามารถเดินทางไปทำงานค้างแรมต่างจังหวัดได้

                - มีประสบการณ์การตลาดของธุรกิจ MLM จะไดรับการพิจารณาเป็นพิเศษ

                - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี

              - มีความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา อดทน เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ความสามารถประจำตำแหน่ง

                - มีความรู้การบริหารการปฏิบัติการ (Operation management)

                - มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ,ระบบ Competency , KPI, JD  และมีความรู้ด้านการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน 

                - มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

                - มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีระบบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

                - วางแผน ควบคุม ดูแลระบบการปฏิบัติงานทั้งหมดของบริษัท รวมถึงสนับสนุนการทำงานของผู้จัดการทั่วไป

                - กำหนดแนวทางในการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ และการทำงานของทุกสาขารวมถึงสำนักงานใหญ่ให้เป็นระบบ       ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

              - บริหารงานด้านงานบุคคล วางแผนกำหนดกลยุทธ์ในส่วนงานทรัพยากรบุคค

งาน Management

- ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตให้องค์กร

- จัดทำต้นทุนสินค้าและ margin เพื่อการบริหารและการขาย

- ร่วมกำหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อนยอดขาย

- จัดทำต้นทุนสินค้าและ margin เพื่อการบริหารและการขาย

- พิจารณา ตรวจสอบและเซ็นอนุมัติงาน & ค่าใช้จ่ายต่างๆ

- บริหารงานบุคคล จัดทำโครงสร้างผังองค์กร

- จัดทำ Performanace Management System

Operation (9 สาขาทั่วประเทศ)

- บริหารและวิเคราะห์ยอดขายสาขา

- ออกแบบและบริหารระบบการทำงาน

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมและกิจกรรมการตลาดในสาขา

- บริหารเป้าประสงค์แต่ละกิจกรรม/โปรโมชั่น

- ควบคุมตรวจสอบค่าใช้จ่ายประจำวันสาขา/ เอกสารเบิก-จ่าย ต่างๆ

- ควบคุมต้นทุน overhead สาขา

- พัฒนาทักษะพนักงาน (ความรู้ที่จำเป็นในงานขายและบริการ)

บริหารงาน Stock

- ตรวจสอบ stock movement

- บริหาร Stock Forecast & Fulfill

- ควบคุมต้นทุนและมูลค่าสินค้าคงคลัง

- บริหารดูแลงาน delivery

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้บริหารระดับสูง
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
6 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2552 โดยนายเสกสรร ธีระวาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัทที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการผลิตเวชภัณฑ์มากว่า 40 ปี

และเพื่อรองรับการเติบโตที่เพิ่มขึ้น จึงได้ขยายธุรกิจออกมาในรูปแบบธุรกิจเครือข่ายอย่างเต็มระบบเป็นการขยายธุรกิจภายใต้ความพร้อมสมบูรณ์

บริษัทพระรามเก้า เน็ตเวิร์ค มุ่งมั่น ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยมีรูปแบบแผนการดำเนิน ธุรกิจแบบเครือข่ายที่ไร้ขีดจำกัด

พร้อมด้วยระบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักธุรกิจแบบมืออาชีพ และเพื่อเป็นบริษัทขายตรงระบบการตลาดแบบเครือข่าย ชั้นนำของประเทศไทย

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจขายส่ง ธุรกิจขายปลีก
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่ายานพาหนะ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง