Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.

Officer- Treasury

Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 02 Mar 2021

Officer- Treasury

Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงิน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย ทำรายการจ่ายเงินประจำวัน พร้อมทำทะเบียนคุมเช็คก่อนปริ้นจากระบบ SAP
 • ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายที่ได้รับการอนุมัติจ่าย เพื่อชำระ supplier จากระบบ SAP ไปยังโปรแกรมธนาคารระบบเช็คเคาน์เตอร์
 • ตรวจสอบและบันทึกบัญชีโอนเงินระหว่างบัญชีทุกธนาคารของบริษัทในระบบ SAP
 • ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่ายก่อนทำรายการโอนเงินจ่ายภาษีกรมสรรพากร ขึ้นระบบ SCB
 • จ่ายเช็คและส่งหนังสือรับรองหัก ณ. ที่จ่ายให้ supplier ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินก่อนจ่ายเช็คให้แก่ supplier พร้อมสรุปรายงาน  
 • จัดเตรียมเช็คให้ messenger ไปนำฝากที่ธนาคารพร้อมทั้งแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • เคลียร์เอกสารใบสำคัญจ่ายเมื่อโอนเงินและจ่ายเช็คเสร็จแล้วพร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน ประทับตราจ่ายแล้วส่งคืนบัญชีเจ้าหนี้
 • สรุปยอดเงินคงเหลือประจำเดือนของทุกธนาคาร
 • ซื้ออากรแสตมป์ จ่ายอากรแสตมป์ให้คนในหน่วยงาน
 • บันทึกเช็ครับในระบบ SAP พร้อมนำฝากธนาคาร กลับรายการเช็คผ่านเช็คในระบบ SAP บันทึกเช็คคืนในระบบ SAP

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี การเงิน การจัดการ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงิน หรือการบริหารเงิน อย่างน้อย 2 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน
 • สามารถอดทนต่อสภาวะความกดดันได้ , มีความละเอียด รอบคอบ
 • พร้อมเริ่มงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
 • วิธีการเดินทาง
  • BTS สถานีสุรศักดิ์ ต่อมอเตอร์ไซต์มาลงที่บริษัทเด็กสมบูรณ์ ราคา 40 บาท  
  • BTS สถานีสะพานตากสิน ต่อสองแถวสีแดงฝั่งตรงข้ามบีทีเอสสาย 1271 ราคา 8 บาท ลงที่บริษัทเด็กสมบูรณ์
สวัสดิการ
 • ทำงาน 5 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดสำนักงานใหญ่ , ทำงาน 6 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดโรงงานมหาชัย และโรงงานระยอง
 • โบนัสประจำปี
 • โบนัสผันแปรตามผลประกอบการ (Performance Bonus)
 • การทบทวนและปรับค่าจ้างประจำปี
 • นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ
 • รางวัลอายุงาน
 • รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน)
 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ เช่น แต่งงาน, อุปสมบท ฯลฯ
 • แจกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯฟรีทุกเดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด "ตราเด็กสมบูรณ์" ได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนับตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2490 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมผลิตซีอิ๊วภายในครอบครัวภายใต้เครื่องหมาย การค้า "ตราเด็กสมบูรณ์"

ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ธุรกิจของบริษัทฯ ได้ก้าวสู่อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ และได้มีการปรับปรุงการดำเนินงาน หลายด้าน รวมทั้งนำระบบบริหารงานและระบบการตลาดยุคใหม่มาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการ ขยายตัว หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2528 บริษัทฯ เริ่มธุรกิจการส่งออกและได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้าประเภท ซีอิ๊วจาก กระทรวงอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2530

ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทำให้ซีอิ๊วและเต้าเจี้ยว "ตราเด็กสมบูรณ์" เป็นที่นิยมใช้ อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในการปรุงอาหาร และเพิ่มรสชาติของอาหารประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอาหารไทย และจีน ปัจจุบันบริษัทฯ ยังได้ผลิตผลิตภัณฑ์ปรุงรสประเภทอื่นๆภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆอีกมาก มายเพื่อตอบสนองความ ต้องการของผู้บริโภคทุกระดับอย่างทั่วถึง

เราต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่ทันสมัยเปี่ยมไปด้วยความต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งต่อไปนี้

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ค่าตอบแทนพิเศษ, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน